Oriënteringstraject graduaatsopleidingen PXL

WAT IS HET DOEL VAN HET ORIËNTERINGSTRAJECT?

Starten met een studie is vaak het begin van een mooi parcours. Hogeschool PXL heeft als doel jou goed op te leiden, met als kers op de taart een diploma. Als alles goed gaat, kan je over 3 academiejaren afzwaaien, om vervolgens je eigen weg op de arbeidsmarkt te gaan.

De realiteit is jammer genoeg vaak anders. De gemiddelde studieduur in Vlaanderen loopt op tot 3,5 jaar. Tijdens het eerste academiejaar haakt een derde van de studenten af  en slechts de helft van de studenten behaalt uiteindelijk zijn diploma.

Daarom hebben we voor alle nieuwe studenten een  oriënteringstraject uitgestippeld.

We streven naar:

  • een goede oriëntering en heroriëntering om de doorstroom te bevorderen;
  • de juiste student in de juiste opleiding;
  • tijdig begeleidingsadvies op maat.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

GRADUAATSOPLEIDING

Het oriënteringstraject bestaat uit drie fasen: een instapfase, een intakegesprek en de analyse van de resultaten na de eerste examenperiode(n).

1.    INSTAPFASE

De eerste weken van het academiejaar komt er erg veel nieuwe informatie op je af. Omdat verschillende factoren je slaagkans beïnvloeden, nemen we voor de start van het academiejaar een aantal vragenlijsten af.

Instaptoets Nederlands

De instaptoets Nederlands zal jou informeren over je startcompetenties met betrekking tot Nederlands. Onderzoek wijst namelijk uit dat een goede taalbeheersing en studiesucces duidelijk samengaan. Logisch, want je zal tijdens je opleiding (en daarna) veel moeten lezen, schrijven, spreken, luisteren en gesprekken voeren. Het is dan ook belangrijk om snel eventuele tekorten op te sporen en weg te werken.

Studie- en motivatiestest

De Leerstijl- en motivatietest (LeMO-test) peilt naar je studiemethode en -motivatie. Je krijgt een individueel feedbackrapport met jouw leersterkten en leerpunten die aangeven waaraan je kan werken om een goede studiemethode te ontwikkelen. Studenten die onzeker zijn over hun eigen studiemethode of hun leerproces niet goed kunnen aansturen, hebben immers meer nood aan bijkomende ondersteuning.

Kickstart

De Kickstart is een vragenlijst die gericht is naar cruciale werkkwaliteiten die nodig zijn om succesvol de arbeidsmarkt te betreden. Je krijgt een individueel feedbackrapport met jouw leersterkten en leerpunten.

2. INTAKEGESPREK

De resultaten van de vragenlijsten uit de instapfase zullen samen met jou besproken worden tijdens een intakegesprek. Daarnaast zullen ook je reeds gevolgde opleidingen, behaalde diploma’s en opgedane werkervaring aan bod komen. Dit alles doen we omdat het belangrijk is dat je als student goed voorbereid bent op werkplekleren. Op basis van al deze gegevens willen we samen met jou kijken wat je nodig hebt om de opleiding goed te starten.

3. RESULTATEN

Na je eerste examenperiode(n) neemt de voortgangscommissie je studieresultaten onder de loep.

Indien je minder dan 60% studierendement behaalt, krijg je een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek met de trajectbegeleider of studentenondersteuner van je opleiding. Het resultaat van dit gesprek is een begeleidingsadvies met een ondersteuningsaanbod op maat.

Indien je meer dan 60% studierendement behaalt, maak je een goede kans om hetzelfde resultaat te behalen op het einde van het academiejaar, al dan niet na tweede zittijd. Uiteraard ben je ook dan welkom bij de trajectbegeleider of studentenondersteuner voor een gesprek over jouw resultaten.

MEER INFORMATIE

Meer uitleg over het oriënteringstraject voor graduaatsopleidingen kan je hier terugvinden én in deze informatiefolder.

CONTACTGEGEVENS

Voor meer informatie of vragen, kan je een mailtje sturen naar: orienteringstraject@pxl.be.

Onze studycoaches staan klaar voor al jouw vragen!

Deel dit artikel