Start to DUAAL: stappenplan voor trajectbegeleiders onderwijs

In opleidingen Duaal Leren spelen trajectbegeleiders een hele belangrijke rol in  een aantal beleidsmatige, organisatorische en communicatieve acties.  In deze checklist vind je een stappenplan voor trajectbegeleiders met timing en verdere info.

Timing

Actie

Meer info

vanaf maart, schooljaar voorafgaand aan opstart Duaal Leren Je bent door je directie aangeduid als trajectbegeleider in Duaal Leren. Ga aan de slag in een duale opleiding
  Volg vorming/opleiding oa over Duaal Leren. Er is een algemeen vormingsaanbod, maar elke koepel organiseert dit ook. Vormingsaanbod voor trajectbegeleiders in alternerend leren | Vlaanderen.be
  Bekijk het ondersteuningsaanbod vanuit de sector. sectorfiches
  Verdiep je in deze interessante webinars en infofiches van DWSE.

webinars en infofiches

Webinar over het opmaken en registreren van een OAO 

Webinar sociale verplichtingen

Infosessie Duaal Leren: sociale verplichtingen, preventie, bescherming en welzijn op het werk – JOW

  Zoek naar en informeer mogelijke (nieuwe) werkplekken.

https://werkplekken.werkplekduaal.be/

  Ondersteun (administratief) kandidaat-werkplekken bij erkenningsaanvragen.  Erkenning als leeronderneming in het kader van alternerend leren | Vlaanderen.be
  Informeer en sensibiliseer je collega’s, de kandidaat-leerlingen én hun ouders over Duaal Leren. Leerlingen begeleiden bij alternerend leren | Vlaanderen.be

 

Werk in je school mee aan een evaluatiebeleid Duaal Leren gebaseerd op de standaardtrajecten. Standaardtrajecten

 

Screen kandidaat-leerlingen op arbeidsrijpheid.

mogelijke tools arbeidsrijpheid

Wat betekent arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn bij jongeren? – JOW

 

Werk rond sollicitatievaardigheden met kandidaat-leerlingen. Hoe solliciteer ik? | VDAB
augustus-september, schooljaar opstart Duaal Leren  Informeer je duale leerlingen grondig.  infofiches en webinars
 

Schakel Ondersteuning Alternerend Leren (OAL) in voor de jongere waar nodig.

Ondersteuning Alternerend Leren

  Match elke jongere binnen 20 werkdagen na inschrijving aan een werkplek. Webinar: een leerwerkplek vinden
  Sluit een overeenkomst af met de jongere, de werkplek en de school.

Algemene info overeenkomst

Info over OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding)

Info over SAO (Stageovereenkomst Alternerende opleiding)

  Stel samen met de erkende mentor van de werkplek een persoonlijk opleidingsplan ahv standaardtraject voor elke jongere op.

Standaardtrajecten

Persoonlijk opleidingsplan

  Bezoek regelmatig je duale leerling op de werkplek, bespreek en volg samen met de erkende mentor zijn leerproces.

Jongeren coachen vanuit een growth mindset

  Tip: maak gebruik van dit gespreksdocument (in try-out) voor een optimale communicatie en afstemming/afspraken met de werkplek.

WIDOWA

 

 

Deel dit artikel