Leren en werken/Leertijd

Kerncijfers duaal leren in Vlaanderen

Alle cijfergegevens duaal leren gebundeld in een handig overzicht? Het Departement Werk en Sociale Economie lanceerde het dashboard sectorale partnerschappen.

Webinar en omzettingskalender: Van Leren en Werken naar Duaal Leren

De komende jaren vervangt duaal leren het stelsel van leren en werken. Welke gevolgen heeft die overgang voor de centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s) en Syntra vzw? Departement Onderwijs biedt de meest recente info een heel wat concrete handvaten aan.

Wat is Leren en Werken?

Wat is Leren en Werken? Welke systemen bestaan er? Wat is de toekomst van Leren en Werken?

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Ondersteuning Alternerend Leren. Wat is het? Voor wie? Door wie?

Wegwijs in het secundair onderwijs

Dit filmpje maakt je wegwijs in de structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Leertijd bij Syntra vzw

Wat is het? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie.

Leren en Werken in DBSO

Wat is het? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie.