Tips en tools

Afstemming tussen de stakeholders: “Wie doet wat?”

WIDOWA of WIe DOet WAt in de begeleiding van jongeren op de werkvloer, is een gespreksinstrument om de rollen in begeleiding beter af te spreken en te verduidelijken.

Tips voor een efficiënt en krachtig werkbezoek

Gesprekken met leerkrachten, trajectbegeleiders en ondernemingen leidden tot gouden tips voor beide bij het organiseren van een krachtig werkbezoek.

Nieuw: premie kwalificerend werkplekleren en leerlingenpremie alternerende opleiding vanaf 1 september 2023

Ontdek hier op welke incentives uw bedrijf aanspraak kan maken bij de begeleiding van een jongere op de werkvloer.

Checklist eigenschappen goede p/meter

Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn. In de kolom TO kan je aangeven waar je de medewerker nog moet bijscholen. Zo geeft het overzicht je meteen een “leertraject” voor een toekomstige peter of meter.


Praten en praten is twee… constructieve dialoog tussen jongeren en leidinggevenden

De jongeren van vandaag lijken mondiger dan die van gisteren en eergisteren. Maar hoe deze mondigheid constructief aanwenden in dialoog?

10 tips om leren op de werkvloer succesvol te maken

10 tips om van het leren op de werkvloer een succes te maken

Hoe communiceren met jongeren vanuit een growth mindset?

Hoe kan je als 'leerbegeleider' belemmerende overtuigingen van een fixed mindset ombuigen naar een growth mindset?

Begeleidingstools Uni-Form

Uniform, een initiatief dat de brug tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt slaat, als het gaat om het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren… voor jongeren in het secundair onderwijs en aanverwant onderwijs.
Uniform biedt oa een bron aan bruikbare begeleidingstools voor opleidingen uit verschillende sectoren: zorg, nijverheid en distributie.