Nieuw: premie kwalificerend werkplekleren en leerlingenpremie alternerende opleiding vanaf 1 september 2023

Premie kwalificerend werkplekleren en leerlingenpremie alternerende opleiding vanaf 1 september 2023

Deze premies vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren voor ondernemingen. Deze wijziging kadert in een nieuw BvR dat vorm geeft aan twee nieuwe premies van de Vlaamse overheid voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding:

 Vier maatregelen worden afgeschaft en vervangen door deze nieuwe premies:

  • De start- en stagebonus
  • De doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting)
  • De doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding
  • De doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

De premie kwalificerend werkplekleren worden toegekend aan Vlaamse ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan leerlingen in alternerende opleidingen secundair onderwijs, lerenden in duale opleidingen volwassenenonderwijs of lerenden in een graduaat Verpleegkunde. Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze premie kan je terecht op deze webpagina: premie kwalificerend werkplekleren.

De leerlingenpremie alternerende opleiding wordt toegekend aan leerlingen die: 

Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze premie kan je terecht op deze webpagina: Leerlingenpremie alternerende opleiding | Vlaanderen.be

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel