Interview met Luc Lens (Campus Max Stem) over de schoolscan

De schoolscan is het resultaat van een onderzoeksproject dat werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en uitgevoerd door AP Hogeschool Antwerpen en Campus MAX STEM Tessenderlo. Deze schoolscan begeleidt scholen bij het opstarten van duaal leren op een praktische, ondersteunende manier. Voor elke stap/fase wordt aangegeven wat je kan doen, met praktijkvoorbeelden en een solide theoretisch kader.

JOW interviewde Luc Lens, coördinator duaal leren Campus MAX STEM en geëngageerd JOW-partner.

Vanuit welke noden is de schoolscan ontstaan en hoe zijn jullie eraan begonnen?

We waren één van de eerste scholen voltijds onderwijs die met duaal leren gestart zijn. In de jaren na onze start kregen we van andere scholen veel vragen over hoe we het aangepakt hadden. We spendeerden veel tijd door overal naar toe te gaan en onze ervaringen te delen met anderen. Zo ontstond het idee om een website te maken waarop scholen een stappenplan konden vinden ‘Wat moet je allemaal doen om goed met duaal leren te starten?’ ‘Hoe pak je dat aan eens je gestart bent?’. We deden héél wat interviews en zaten samen met andere scholen.

Er ontstond een groepje van scholen die al langer bezig waren met duaal leren, waarin we veel van mekaar leerden. Er zat ook een Centrum voor Leren en Werken bij dat al veel ervaring had. We hebben onze website dan aangevuld met de kennis en ervaring van andere scholen. Dit leidde tot een ESF-project met de AP Hogeschool uit Antwerpen. Zij deden de interviews bij de externe partners (oa Onderwijs Vlaanderen, inspecteurs, …) en hebben dit wetenschappelijk gekaderd. Wij gaven de input van onze eigen ervaringen en deze van de andere scholen in het groepje. 

Heb je zelf iets aan het maken van de schoolscan gehad? 

Zeker! Vooral aan het maken van de schoolscan binnen het netwerk dat ontstaan was. Uit de ervaringen van de andere scholen, die we in de schoolscan integreerden, heb ik veel geleerd. Ook die andere scholen haalden nieuwe ideeën uit ons overleg, waar zij zelf niet aan gedacht hadden. Het was héél waardevol dat we elkaar zo konden aanvullen. 

Voor onze school was één van de doelstellingen van het project om met nieuwe richtingen duaal leren in onze school te starten. We zijn naar de verschillende vakgroepen in de school gegaan, en hebben gevraagd of zij het zagen zitten om met duaal leren te starten. Dat is natuurlijk een eerste vereiste om eraan te beginnen. De meesten zijn dan ingestapt, dankzij de methodieken die in de schoolscan aangegeven worden. In de schoolscan staan heel wat tips en tricks om te overtuigen en een draagvlak te creëren. Het is belangrijk de collega’s goed te informeren wat duaal leren precies is, anders zien ze het soms als een bedreiging voor de reguliere opleidingen. 

We hebben ook samen met de andere scholen in het netwerk geleerd dat het niet haalbaar is om slechts één richting duaal te hebben. Dan moeten bij het maken van lessenroosters te veel uren ingezet worden voor enkele leerlingen en dat is niet houdbaar. We hebben alle leerlingen duaal nu op woensdag en donderdag samen gezet in één klas voor de algemene vakken. Dat zijn ondertussen 15 leerlingen.

Een andere doelstelling van het project was om een passende oplossing te vinden voor de planning van lessenroosters en inzet van lesuren. Met één richting starten gaat niet. Wij zijn vroeger ook zo begonnen: voorzichtig starten en dan zien we wel. Maar je kan beter dadelijk met meerdere richtingen starten. 

Voor wie is de schoolscan nuttig en leerrijk?

De schoolscan is leerrijk voor zowel scholen die de eerste stappen in duaal leren zetten, als voor scholen die er al langer mee bezig zijn. Duaal leren succesvol houden, blijkt immers ook een grote uitdaging te zijn.

JOW wenst jullie en alle andere scholen veel succes met het blijven aangaan van de uitdagingen en het blijven inspireren rond duaal leren. Bedankt Luc!

Deel dit artikel