Start to DUAAL: stappenplan voor directies onderwijs

Om te starten met opleidingen Duaal Leren moet een schooldirectie een aantal beleidsmatige, organisatorische en communicatieve acties ondernemen. Deze acties zijn verspreid over een periode van een jaar tot anderhalf jaar voorafgaand aan het schooljaar waarin jouw school  opleidingen Duaal Leren wilt inrichten. In deze checklist vind je een stappenplan voor directies met timing en verdere info.

!!! Voor CDO’s en Syntra is er de geleidelijke inkanteling van Leren en Werken naar Duaal Leren. Onderstaand stappenplan gaat organisatorisch enkel over nieuwe programmatie-aanvragen.

Timing

Soort acties

Actie

Meer info

januari-juni, 1,5 schooljaar voor opstart Beleidsmatig Bepaal de werkwijze om gegrond advies arbeidsrijpheid te geven aan einde van 2de graad Omzendbrief Duaal Leren en Aanloopfase
  Voorbereiding programmatieaanvraag Informeer naar noden op de arbeidsmarkt in kader van nieuwe programmatie-aanvraag Duaal Leren. Voer een haalbaarheidsstudie uit: ga na of er voldoende bedrijven op zoek zijn naar deze profielen.

 

Beroepen in cijfers (vdab.be)

 

    Bestudeer in de kerncijfers van Duaal Leren oa hoeveel erkende werkplekken er in jouw regio zijn. dashboard kerncijfers Duaal Leren
september-november,  schooljaar voor opstart Organisatorisch Geef je intentie tot programmatie door aan het overlegforum Duaal Leren POF Limburg 

Programmatie en POF Limburg

uiterlijk 30 november, schooljaar  voor opstart   Dien je programmatiedossier in bij Agodi, samen met het bewijs van afstemming binnen POF Limburg 

Info voor SO

Info voor BUSO

vanaf maart, schooljaar voor opstart  Beleidsmatig Ontvang de toestemming voor de aangevraagde opleiding Duaal Leren  
    Wijs leerkrachten en trajectbegeleiders toe aan de opleidingen Duaal Leren Ga aan de slag in een duale opleiding – voor onderwijspersoneel – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)

 

 

Stel een beleid op rond de organisatie van Duaal Leren binnen eigen schoolcontext. Ondersteun hen met de mogelijke hulpmiddelen. Start to DUAAL: stappenplan voor trajectbegeleiders onderwijs – JOW

 

 

Werk een evaluatiebeleid Duaal Leren uit gebaseerd op de standaardtrajecten Standaardtrajecten

 

Communicatief

Informeer en sensibiliseer je leerkrachten, je (toekomstige) leerlingen én hun ouders over Duaal Leren Leerlingen begeleiden bij alternerend leren | Vlaanderen.be

1 september, schooljaar van opstart 

START DUAAL LEREN IN JOUW SCHOOL    

 

 

Deel dit artikel