Programmatie Duaal Leren

Situering programmatie Duaal Leren en Provinciaal Overleg Forum (POF Limburg) 

Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999 (vlaanderen.be) biedt onder punt 3.7. Duale structuuronderdelen van de tweede en derde graad die programmeerbaar zijn op voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Regering  informatie over de programmatie van nieuwe opleidingen Duaal Leren. Een overzicht van de mogelijke duale opleidingen voor schooljaar 2023-2024 vind je hier.

Citaat: “De programmatie wordt bij AGODI aangevraagd door middel van een digitaal formulier in Mijn Onderwijs, uiterlijk 30 november van het voorafgaand schooljaar voor programmaties per 1 september respectievelijk uiterlijk 30 september van het lopend schooljaar voor programmaties van Se-n-Se per 1 februari. De aanvraag moet worden gemotiveerd en houdt in elk geval rekening met alle 8 volgende gezamenlijke criteria: ….”

Als 8ste criterium vermeldt men de afstemming binnen het overlegforum duaal leren waaronder de school of het centrum, als aanbieder, ressorteert (in bijlage zijn de contactpersonen opgenomen van de verschillende overlegfora). Alle Limburgse scholen en centra ressorteren onder POF Limburg.

Werkwijze van POF Limburg ivm afstemming programmatie Duaal Leren

  • Scholen melden via deze link aan POF Limburg  hun nieuwe aanvragen, uiterlijk tegen 11 november 2022. 
  • Afstemming van alle aanvragen gebeurt op het POF van 18 november 2022. 
  • POF Limburg bezorgt op 23 november 2022 de besproken afstemming aan alle aanvragende scholen. 
  • Scholen voegen dit document bij hun aanvraag bij Agodi, uiterlijk 30 november 2022. 

!!! Door de geleidelijke inkanteling van Leren en Werken in Duaal Leren zullen de CDO’s en Syntra ook via (automatische) concordantie opleidingen Duaal Leren kunnen inrichten. Deze dienen NIET via programmatie te gebeuren en dienen bijgevolg ook NIET in POF Limburg afgestemd te worden. Meer info? Klik hier.

Deel dit artikel