Bedrijfsbevraging sept.-okt.2022

In september en oktober 2022 stuurden we een poll naar bedrijven (Elk Talent Aan Boord vanuit Unizo en klanten van consultingbureau Itineris). We ontvingen 45 ingevulde vragenlijsten terug. 80% van de bevraagde bedrijven had reeds met jongeren samengewerkt. Tezelfdertijd ontvingen we de resultaten van een bevraging die HASP-O Centrum voor Leren en Werken te Sint Truiden uitstuurde naar zijn bedrijfscontacten. Waar relevant werden de resultaten van beide bevragingen samengevoegd. 

De bevraging leerde ons ondermeer dat iets meer dan de helft van de bevraagde bedrijven NIET weet dat er subsidies bestaan voor het volgen van mentoropleidingen en open staat voor sectoroverschrijdende ontmoetingsmomenten voor mentoren.   Voor 1/3 is het niet duidelijk wie welke rol heeft in de begeleiding van de jongere op de werkvloer (tewerkstellingsbegeleider, jobcoach of mentor, praktijkleerkracht). 

Op de vraag ‘waarin kan de jongere het meest groeien’? worden volgende antwoorden het meest genoemd: in technische vaardigheden, in verantwoordelijkheidszin en in communicatie en nauwkeurigheid. 

Doorslaggevend voor een succesvolle samenwerking zijn (in volgorde van belangrijkheid):

  1. een warm onthaal en integratie in het vast team
  2. met jongeren kunnen communiceren en hen motiveren, alsook persoonlijk contact met de school/leerkrachten
  3. duidelijkheid over de rollen/taken van alle betrokken partijen
  4. voldoende feedbackmomenten gedurende de opleiding 

De volledige powerpoint met de resultaten kan je hieronder vinden

bedrijfsbevraging okt2022 

Deel dit artikel