Mentorship Mentorschap

Je start beter met een peter of meter.  We leren levenslang.  80% van het leren gebeurt op de werkvloer. Je kan niet niet leren… Het zijn allemaal boutades, maar hoe kan je dit leren optimaal ondersteunen?  Van bij de start van het werkplekleren of de tewerkstelling kan een mentor hier een grote rol in spelen.  Bovendien is het aanstellen van zo’n mentor niet vrijblijvend.

Het KB van 25 april 2007 vermeldt een aantal verplichtingen het onthaal en de inwerking van een nieuwe werknemer.  De werkgever moet een onthaal organiseren en een ervaren werknemer aanwijzen die zijn nieuwe collega begeleidt in de uitoefening van zijn job (meter- of peterschap). Het nieuwe personeelslid moet alle nodige informatie en (werk-)instructies ontvangen zodat hij zijn werk veilig kan uitvoeren. Bovendien moet de werkgever een verklaring invullen dat de nieuwe collega de nodige instructies heeft gekregen en die ook effectief begrepen heeft. Deze bepalingen zijn ook van kracht wanneer een personeelslid verandert van functie. Heel wat nieuwkomers aarzelen om extra uitleg te vragen omdat ze vrezen dat ze dan als niet-competent overkomen. Het is dus belangrijk te controleren of de nieuwe collega de richtlijnen ook effectief begrepen heeft en ze correct in de praktijk kan brengen.

Een peter, meter, coach, buddy, jobcoach... kortom laat ons een laagdrempelige “hulplijn” voor de jongere installeren, zowel op school als op het werk.

Blijf op de hoogte via de JOW-nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De door jouw verstrekte gegevens zullen door de provincie Limburg, Flankerend Onderwijsbeleid, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (de verwerkingsverantwoordelijke) worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor verspreiding van de nieuwsbrief. Je gegevens worden bewaard zolang je je niet uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Voor meer info en voor de uitoefening van je rechten verwijzen wij je door naar ons privacybeleid op www.limburg.be.
Een kopie van deze info is beschikbaar bij de dienst Flankerend Onderwijsbeleid op bovenvermeld adres of kan, op aanvraag, naar jou verzonden worden. 

Partners

Deze website kwam tot stand door een bundeling van krachten en expertise van diverse partners.