Tips en tools

Afstemming tussen de stakeholders: “Wie doet wat?”

WIDOWA of WIe DOet WAt in de begeleiding van jongeren op de werkvloer, is een gespreksinstrument om de rollen in begeleiding beter af te spreken en te verduidelijken.

10 stappen om talenten beter te laten renderen

Unizo vroeg tips het aan Luc Derijcke, prof. Mens & Organisatie UAMS om talenten beter te laten renderen op de werkvloer.

Praten en praten is twee… constructieve dialoog tussen jongeren en leidinggevenden

De jongeren van vandaag lijken mondiger dan die van gisteren en eergisteren. Maar hoe deze mondigheid constructief aanwenden in dialoog?

10 tips voor duurzame integratie op de werkvloer

Medewerkers vinden is één. Ze houden is twee. Deze 10 tips helpen bij een goede inwerking en behoud van de nieuwe werknemer.