10 tips voor duurzame integratie op de werkvloer

  1. Zet de waarden van je organisatie in de kijker en walk the talk 
  2. Installeer een peter/meterschap of buddysysteem op de werkvloer 
  3. Voorzie jobcoaching 
  4. Voer loopbaangesprekken 
  5. Geef snel, veel en duidelijke feedback – wacht hier geen 3 maanden mee 
  6. Maak duidelijk waar de nieuweling terecht kan: HR, vertrouwenspersoon, buddy, leidinggevende
  7. Stimuleer coachend / dienend leiderschap 
  8. Leer de competenties en talenten van je medewerkers kennen en zorg ervoor dat ze aan bod kunnen komen en/of kunnen ontwikkelen
  9. Waardeer – waardeer – waardeer door positieve feedback te geven, door appreciatie te tonen
  10. Voer exitgesprekken als iemand dan toch de organisatie verlaat 
Deel dit artikel