Goede praktijken

Aan de slag met arbeidsrijpheid in het secundair onderwijs

Lees in dit artikel hoe Level X Hasselt de expertise van het team Leren en Werken inzet voor een screening van arbeidrijpheid met het oog op een vlot parcours voor leerlingen binnen duaal leren.