Werkplekleren Graduaat

Toelatingsvoorwaarden graduaatsopleidingen

Om met een graduaatsopleiding te kunnen starten, heb je een diploma secundair onderwijs (SO) nodig of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift. Ook voor wie geen (gelijkgesteld) diploma SO heeft maar ouder is dan 18 jaar zijn er mogelijkheden.

Graduaatsopleidingen in het Hoger Onderwijs

Wat zijn graduaatsopleidingen? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie