Graduaatsopleidingen in het Hoger Onderwijs

Wat is het?

Graduaatsopleidingen behoren tot het hoger beroepsonderwijsonderwijs (HBO5). Sinds september 2019 spreekt men echter over graduaatsopleidingen in plaats van over HBO5-opleidingen (uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde, dit wordt nog steeds HBO5-Verpleegkunde genoemd). Bij het succesvol afronden van de opleiding, behaalt de jongeren het  diploma van Gegradueerde, een erkend  en volwaardig hoger onderwijs diploma. De afgestudeerden zijn onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Graduaatsopleidingen zijn tweejarige opleidingen waarin werkplekleren centraal staat. Werkplekleren is leren door te doen op de werkplek en vormt de rode draad doorheen deze graduaatsopleidingen. Ze bereiden voor op een welbepaald beroep en richten zich op de arbeidsmarkt. Decretaal wordt een minimum van 1/3 werkplekleren binnen elke graduaatsopleiding verplicht. Door middel van werkplekleren verwerven studenten specifieke vaardigheden en attitudes op de werkvloer. Er is dus een continue wisselwerking tussen leerinhouden die in de hogeschool en in het werkveld worden aangeleerd. De concrete organisatievorm van het werkplekleren op de werkvloer is afhankelijk van de specifieke opleiding en de organiserende hogeschool.

Een graduaatsopleiding situeert zich binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur  op niveau 5 en bevindt zich dus tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en een bacheloropleiding (niveau 6). Graduaatsopleidingen omvatten 90 of 120 studiepunten. Een actuele lijst van kan je terugvinden op Onderwijskiezer.

Voor wie?

Graduaatsopleidingen richten zich op een brede doelgroep:

  • jongeren die kiezen voor een opleiding waarin kennis meteen wordt toegepast in de praktijk
  • jongeren die twijfelen of de sterkere focus op theoretische onderbouwing in de bachelor iets voor hen is
  • jongeren die vandaag de dag niet kiezen voor hoger onderwijs omdat de kloof tussen secundair onderwijs en een bacheloropleiding te groot lijkt
  • afhakers in de professionele bachelor
  • werkenden die willen heroriënteren naar een andere sector
  • werkenden die willen doorgroeien binnen de sector waarin ze tewerkgesteld zijn
  • werkenden die een extra specialisatie wensen

Toelatingsvoorwaarden

Om met een graduaatsopleiding te kunnen starten, heb je een diploma secundair onderwijs (SO) nodig of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift.  Meer info vind je hier.

Door wie?

In Limburg worden graduaatsopleidingen georganiseerd door de hogescholen PXL en UCLL

Extra informatie?

Meer zien over graduaatsopleidingen? Bekijk hier enkele filmpjes van de Limburgse hogescholen UCLL en PXL.

Nationaal: Onderwijskiezer (student), homepage ODIN SYNTRA Vlaanderen (onderwijsinstellingen, werkgevers, werkgeversorganisaties), LOI – WET (fgov.be) (onderwijsinstellingen, werkgevers, werkgeversorganisaties)

Internationaal: Chain5 (onderwijsinstellingen, werkgevers, werkgeversorganisaties)

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel