Arbeidsrijpheid Arbeidsrijpheid

“Een jongere die gemotiveerd is om bepaalde competenties te verwerven op de werkvloer is arbeidsbereid. Een jongere is arbeidsrijp als hij in staat is competenties te verwerven in een opleiding (bestaande uit één of meerdere beroepskwalificaties en (specifieke) eindtermen voor de algemene vorming), die vooral bestaat uit leren op de werkvloer en gemotiveerd is om dit te doen.” (conceptnota Crevits & Muyters, 2015)

Kunnen we arbeidsrijpheid meten? Bijsturen? En hoe zit het met breinrijpheid?

Het brein van het jonge kind is als een computer in wording. De hardware van die computer wordt tussen 0 en 6 jaar opgebouwd. De hardware bestaat uit het vermogen tot aandachtig kijken en luisteren. Verder wordt het spraakvermogen geactiveerd en wordt een geheugen opgebouwd. Bovendien bestaat de hardware uit motorische vaardigheden die het mogelijk maken om de complexe vaardigheden van sporten en schrijven te kunnen uitvoeren.

Pas als het kind de hardware heeft opgebouwd – vroeger heette dat schoolrijpheid- kan aan de installatie van de softwarepakketten worden begonnen, zoals lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis …, kortom alle schoolvakken.

Wanneer de software wordt geïnstalleerd voordat de hardware zich goed heeft kunnen vestigen, loopt de computer voortdurend vast.

Na de primaire sensorische gebieden - de taalgebieden en de motorische gebieden - ontwikkelen zich de associatiegebieden. Nu vindt integratie plaats van kijken, luisteren, taal, motoriek etc. en kan het kind leren lezen, rekenen en schrijven, zwemmen.

Als laatste ontwikkelen zich de prefrontale gebieden die met motivatie, oordeelsvermogen en redeneren te maken hebben (bron: kenniscentrum voor het onderwijs, wij-leren.nl)

De adolescentie is een bijzondere maar ook complexe periode. Heel wat van de veranderingen in het sociaal gedrag van adolescenten komen niet enkel voort uit leeftijdsveranderingen of de specifieke klas waarin ze zitten, maar worden eveneens biologisch gestuurd. Allereerst verandert het uiterlijk van jongeren, waardoor de omgeving anders op hen gaat reageren. Daarnaast zorgen veranderingen in hormonen ervoor dat emoties vaker en heftiger opspelen en niet altijd in balans zijn. Verder maken de hersenen, deels gestuurd door hormonen, tot rond het 25e levensjaar een transformatie door. Daarbij ontwikkelen verschillende hersengebieden volgens een eigen tijdschema. Ongeveer rond de leeftijd van elf jaar starten reorganisatiewerken in zones die te maken hebben met de controle van impulsiviteit, sociale vaardigheden en risicotaxatie. Een van de laatste zones die volledige specialisatie bereikt, is verantwoordelijk voor het nemen van evenwichtige beslissingen. De jongere is dan al 16 jaar of ouder. (bron: prodia – prodiagnostiek)

Kortom: Onze hersenen zijn bij onze geboorte niet ‘af’, net zomin ze dit zijn in de pubertijd.  Wij zijn niet ons brein, wij zijn met ons brein onderweg. Hersenen, gedrag en buitenwereld beïnvloeden elkaar voortdurend. Tot op hoge leeftijd.

Blijf op de hoogte via de JOW-nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De door jouw verstrekte gegevens zullen door de provincie Limburg, Flankerend Onderwijsbeleid, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (de verwerkingsverantwoordelijke) worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor verspreiding van de nieuwsbrief. Je gegevens worden bewaard zolang je je niet uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Voor meer info en voor de uitoefening van je rechten verwijzen wij je door naar ons privacybeleid op www.limburg.be.
Een kopie van deze info is beschikbaar bij de dienst Flankerend Onderwijsbeleid op bovenvermeld adres of kan, op aanvraag, naar jou verzonden worden. 

Partners

Deze website kwam tot stand door een bundeling van krachten en expertise van diverse partners.