Versterk de inwerking van nieuwe medewerkers in logistiek en transport (chauffeurs)

Chauffeurs of logistieke medewerkers vinden is heden ten dage geen sinecure. Als je dan al iemand vindt, is een goed onthaal cruciaal.  SFTL (de sector van logistiek en transport) biedt daarom opleidingen aan tot werkplekbegeleid(st)er om ervoor te zorgen dat medewerkers die al in dienst zijn de nieuwe collega’s op een efficiënte en snelle manier inwerken in de organisatie. 

Deze werkplekbegeleiding heeft als doel:

 • nieuwe medewerkers vlot te integreren
 • hen deskundig op te volgen en te begeleiden
 • het leerproces van de nieuwe medewerker optimaal in te vullen

Voor de werkplekbegeleider betekent dit:

 • een erkenning van hun vakmanschap en ervaringsdeskundigheid
 • de ontwikkeling van hun begeleidingsvaardigheden

Voor de nieuwe medewerker betekent dit:

 • een vlotte en snelle inwerking in het bedrijf en de bedrijfscultuur
 • persoonlijke begeleiding bij het stapsgewijs doorlopen van een op maat gesneden leertraject
 • de ontwikkeling van een vertrouwensband met het bedrijf

Voor het bedrijf betekent dit:

 • dat knelpunten tijdens de inwerkfase snel worden gedetecteerd en doeltreffend bijgestuurd kunnen worden
 • een vlottere aanpassing van de nieuwe medewerkers aan de bedrijfscultuur
 • dat een ervaren medewerker kennis, kunde, regels en normen persoonlijk bijbrengt aan de nieuwe werknemer
 • dat nieuwe chauffeurs of logistiek medewerkers sneller inzetbaar zijn

Tijdens de opleiding tot werkplekbegeleiding verwerven de deelnemers de nodige inzichten, technieken en vaardigheden op vlak van begeleiding. Het is immers niet omdat iemand over een goede vakkennis beschikt, dat hij/zij zondermeer in staat is om deze op een goede manier over te brengen op nieuwe medewerkers. Focus ligt ondermeer op hoe er een vertrouwensband kan opgebouwd worden met de nieuwe collega, hoe duidelijke instructies te geven, objectief te evalueren en eerlijke feedback te geven. De opleiding werkplekbegeleider is een praktijkgerichte opleiding, die interactief wordt opgevat. Het betreft een gratis tweedaagse opleiding die door SFTL aangeboden wordt of inhouse georganiseerd kan worden (10 tot 15 deelnemers). De lonen van de deelnemers worden doorbetaald. Een mooie geste vanuit de sector!

Naast deze opleiding zijn er ook diverse opleidingsprogramma’s uitgewerkt die perfect gebruikt kunnen worden als checklists voor de inwerking van nieuwe medewerkers. 

Logistieke functies

Transportniches

Deel dit artikel