Afstemming onderwijs-arbeid: hoe scholen en ondernemingen elkaar sterker kunnen maken

In deze paper beschrijft Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging bij VOKA Limburg, de musts en de voordelen van een nauwere samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in het werkveld, en houdt hij onder meer een pleidooi voor meer werkplekleren en het wegwerken van obstakels voor duaal leren.

Een van de meest succesvolle manieren om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt is werkplekleren.  Hierbij verwerven de jongeren een deel van de competenties op de werkvloer en kunnen ze deze ook effectief inoefenen.  Er is evidentie dat landen met goed uitgebouwde systemen van werkplekleren beter scoren op vlak van jeugdwerkloosheid en beter inspelen op de noden op de arbeidsmarkt.  Jongeren verwerven er niet alleen bedrijfsspecifieke kennis, maar ook soft-skills zoals stiptheid, waardoor de overgang naar het professioneel leven soepeler wordt. Voor ondernemingen levert dit meer recruteringsmogelijkheden op. 

In het begin van de paper wordt er een lans gebroken voor meer autonomie in het onderwijs over budgetbesteding en personeelsbeleid (verwijzend naar een experiment in Nederland met ‘regelarme’ scholen), als een van de randvoorwaarden om succesvolle samenwerkingen met ondernemingen aan te gaan en innovatie kans op slagen te geven. 

Verder wordt met cijfers van de OESO, analyses van vacatures en vergelijking met omringende landen aangetoond dat de arbeidsmarkt steeds meer kampt met een gebrek aan de juiste competenties. Vooral het tekort aan STEM*-profielen (slechts 20% van de diploma’s in het Belgische hoger onderwijs) vormt een structureel probleem dat volgens De Raeve ons groeipotentieel ernstig bedreigt. Daar komt nog bij dat ons grote transformaties te wachten staan op vlak van digitalisering, klimaat en energie. Slimme STEM-oplossingen zijn noodzakelijk om deze in goede banen te leiden.

De paper geeft verder heel wat suggesties en voorbeelden hoe scholen beter kunnen samenwerken met ondernemers en vice versa en hoe beiden daaruit heel wat voordelen kunnen putten. 

De volledige paper kan je hieronder raadplegen. 

Voka Paper april 2022 – Naar een ondernemend onderwijs (1)

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics

Deel dit artikel