10 tips om leren op de werkvloer succesvol te maken

  1. Schrijf de leerdoelstellingen zoveel mogelijk uit in samenspraak met de school en bepaal wie hierin wat doet.
  2. Zorg voor een goede en regelmatige communicatie met de scholen.
  3. Bij leerlingen uit het secundair onderwijs: betrek zo mogelijk de ouders in het verhaal. Je kan bij een introductie van de jongeren ook de ouders uitnodigen en er een open bedrijvenmoment van maken.
  4. Bewaak het enthousiasme en de passie van de leerkracht: deze moet passie hebben voor techniek en interesse in de praktijk van het bedrijf, alsook de begeleiding van de jongere samen met bedrijf ter harte nemen.
  5. Besef dat dergelijke projecten inspanningen vragen. Je bedrijf is best niet in te volle groei en heeft enige HR-capaciteit om hier bewust mee bezig te zijn
  6. Ondersteun als schooldirectie de leerkracht via een buddy of via vormings- of coachingsmomenten.
  7. Introduceer de jongeren op de werkvloer alsof het nieuwe medewerkers zijn. Vergeet daarbij ook de onthaalbrochure en de bedrijfswaarden niet.
  8. Zorg ervoor dat zij snel en frequent feedback krijgen, met veel oog voor positieve feedback maar zonder corrigerende feedback te schuwen.
  9. Zorg voor mentoren op de werkvloer.
  10. Voor leerlingen secundair onderwijs: laat mentoren wekelijks een werkpostfiche invullen per leerling en bespreek deze met leerkracht en leerling.
Deel dit artikel