Leren en Werken in DBSO

Wat is het? 

 • een onderwijssysteem bedoeld voor leerlingen die niet langer voldoen aan de voltijdse leerplicht en die liever op een meer praktijkgerichte manier willen leren.
 • Er is een gedeelte leren en een gedeelte werkplekleren:
  • Gedeelte leren:  2 dagen per week krijgt de leerling les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO).
  • Het gedeelte werkplekleren (3 dagen per week) hangt af van het resultaat van de screening door het CDO. Dat CDO screent op arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties. Op basis van die screening kan de leerling één van de mogelijke leer- en werktrajecten volgen.

Voor wie? 

 • Leerlingen kunnen starten in het stelsel van leren en werken vanaf 16 jaar of al vanaf 15 als ze de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig hebt doorlopen, geslaagd of niet. 
 • Een leerling kan naar het dbso tot het einde van het schooljaar waarin hij/zij 25 jaar wordt.
 • Leerlingen voldoen dan aan de deeltijdse leerplicht

Door wie? 

 • De opleidingen worden georganiseerd in een  CDO (Centrum voor Deeltijds Onderwijs) of een CLW (Centrum Leren en Werken). Hier kan je filteren op de Limburgse centra.
 • Het gedeelte werkplekleren wordt gerealiseerd op de werkvloer van ondernemingen, non-profitorganisaties, …

Vorm en organisatie 

 • Vorm: op basis van de screening zijn er een aantal  mogelijke leer- en werktrajecten:
  • Aanloopfase: voor wie bereid is om te werken, maar daar nog verder attitudes en vaardigheden voor moet ontwikkelen
  • Echte arbeidservaring met één van de contracten:
   • Overeenkomst alternerende opleiding
   • Deeltijdse arbeidsovereenkomst 
 • Spreiding en inplanning: elke schoolweek leert de leerling 2 dagen in het CDO of CLW en 3 dagen op de werkplek.
 • Volume op de werkplek: is afhankelijk van het individuele traject:
 • Overeenkomst:
 • Begeleiding: gebeurt door een trajectbegeleider van het CDO en een erkende stagementor van de werkplek.  
 • Bezoldigd karakter:

  Afhankelijk van de overeenkomst ontvangt de jongere een leervergoeding of loon van de werkplek. De leervergoeding bij de Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) bedraagt maximaal 560,90 euro per maand.  Voor de Deeltijds arbeidsovereenkomst (DA) is de loonkost afhankelijk van de cao. Verder wordt een vergoeding voor de kosten van woonwerkverkeer voorzien zoals dat ook voor de gewone werknemers gebeurt. 

 

Deel dit artikel