Wat is Leren en Werken?

Binnen het stelsel Leren en Werken zijn er 2 onderwijssystemen die bedoeld zijn  voor leerlingen die niet langer voldoen aan de voltijdse leerplicht en die liever op een meer praktijkgerichte manier willen leren.

  • Leerlingen kunnen starten in het stelsel van Leren en Werken vanaf 16 jaar of al vanaf 15 als ze de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig hebt doorlopen, geslaagd of niet.
  • Deze leerlingen kiezen voor deeltijds leren en deeltijds werken en voldoen dan aan de deeltijdse leerplicht.
  • Zij kunnen met het stelsel beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen of het diploma secundair onderwijs.
  • Er zijn twee systemen:
    • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO): de jongeren leren 3 dagen op de werkplek en volgen  2 dagen les in een Centrum deeltijds onderwijs (CDO) of Centrum leren en werken (CLW)
    • Leren en Werken kan je bij Syntra in de vorm van 4 dagen werkplekleren en 1 dag les op een Syntra campus.

Er loopt een hervorming van het stelsel van Leren en Werken tot een systeem van duaal leren. Deze hervorming loopt geleidelijk aan en zal voltooid zijn tegen 2025. Tegen 2025 zullen alle opleidingen van het stelsel Leren en Werken ingekanteld zijn in Duaal Leren. Meer info over de inkanteling vind je hier.

 

Deel dit artikel