Leertijd bij Syntra vzw

Wat is het? 

 • een onderwijssysteem bedoeld voor leerlingen die niet langer voldoen aan de voltijdse leerplicht en die liever op een meer praktijkgerichte manier willen leren.
 • Er is een gedeelte leren en een gedeelte werkplekleren:
  • Gedeelte leren:  één dag per week krijgt de jongere les in een opleidingscentrum van Syntra. Men werkt rond boeiende actuele thema’s, leert een vreemde taal en komt alles te weten over het beroep van de keuze. 
  • Gedeelte werkplekleren: vier dagen per week werkt de jongere in een bedrijf om het beroep van zijn keuze onder te knie te krijgen.

Voor wie? 

 • Voor jongeren tussen  de 15 en 25 jaar. Als de jongere 15  is op het moment dat hij/zij met de opleiding start, dan moet hij/zij minstens de eerste graad secundair onderwijs doorlopen hebben.  
 • De jongere is gemotiveerd om een beroep aan te leren met hoofd én handen, dus door te leren en te werken. 
 • Leerlingen voldoen aan de deeltijdse leerplicht.

Door wie? 

 • De opleidingen worden georganiseerd in een  Syntracampus.  Hier kan je filteren op het aanbod Leertijd van SyntraPXL.  

Vorm en organisatie 

 • Vorm:  vier dagen per week werkt de leerling in een bedrijf, één dag per week krijgt hij/zij les in een opleidingscentrum van Syntra. 
 • Overeenkomst:
 • Begeleiding: gebeurt door een trajectbegeleider van Syntra en een erkende stagementor van de werkplek.  
 • Bezoldigd karakter: afhankelijk van de overeenkomst ontvangt de jongere een leervergoeding. Deze leervergoeding bij de Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) bedraagt maximaal 560,90 euro per maand.  Verder wordt een vergoeding voor de kosten van woonwerkverkeer voorzien zoals dat ook voor de gewone werknemers gebeurt. 
Deel dit artikel