Project JOW (2024-2027)

De algemene doelstelling van Jongeren op de Werkvloer (JOW) is het versterken van de omgeving waarin jongeren werkplekleren, hetgeen leidt tot meer succesvolle werkplekleertrajecten, waarbij de jongere gemotiveerd geraakt en z’n motivatie blijft behouden, om na zijn opleiding deel te nemen aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Het project benadrukt de groeikracht van elk talent groeien in een versterkte omgeving met kwalitatieve begeleiding, en zet in op het gemotiveerd houden van jongeren gedurende het volledige werkplekleertraject waardoor vroegtijdige schooluitval wordt voorkomen. Jongeren groeien daarna door op hun werkplek en maken een vlotte overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt door kwalitatieve en succesvolle werkplekleertrajecten. 

Met dit project zetten we door optimale afstemming binnen een sterk samenwerkingsverband met alle relevante partners uit de Limburgse onderwijs- en arbeidswereld in op meer succesvolle werkplekleertrajecten binnen Duaal Leren, graduaatsopleidingen en BuSo OV3. Dit doen we door enerzijds het uitwerken van een concrete innovatieve afstemmingstool en anderzijds het verder professionaliseren van mentoren inzake hun begeleidingsskills en hun inclusieve mindset om zo een warme en duurzame overdracht naar een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen.

De veranderingen die we met dit project willen realiseren:

– het creëren van een meer inclusieve mindset bij intermediairen uit onderwijs en arbeid over het werken/werkplekleren met kwetsbare jongeren, en dit op basis van wetenschappelijk input

– intermediairen sensibiliseren én innovatieve tools aanreiken om tot die inclusieve mindset te komen en jongeren een kwalitatieve begeleiding te kunnen geven

– jongeren vanuit werkplekleertrajecten meer successen laten ervaren in omgevingen die hun talenten zien én ondersteunen in de ontwikkeling van hun talenten. Deze succeservaringen én de voortdurende ondersteuning leiden tot een warme overdacht naar en een duurzame inzetbaarheid op de Limburgse inclusieve arbeidsmarkt.

Deel dit artikel