Aanloopfase Duaal Leren

Voor wie?

 • Leerlingen (15-25 jaar) in secundair onderwijs die wel de motivatie hebben om te leren en te participeren op een werkplek, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn (arbeidsbereid en nog niet arbeidsrijp).
 • Doel: leerling voorbereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig (leerling kan op eender welk moment van het schooljaar doorstromen naar de duale opleiding).
 • Leerling wordt door onderwijsverstrekker gescreend. Dit laat aan de klassenraad toe om inzicht te krijgen in de arbeidsrijpheid, arbeidsbereidheid, studieoriëntatie, interesses, motivatie en eerder verworven competenties van de leerling.

Door wie?

 • Aangeboden door verschillende onderwijsverstrekkers: een school voor voltijds onderwijs, een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of Syntra vzw. 

Vorm en organisatie

 • Op basis van uitgewerkte aanloopstructuuronderdelen die voortvloeien uit en opgenomen zijn in een standaardtraject van een duale opleiding. Binnen elk aanloopstructuuronderdeel kan het onderscheid gemaakt worden tussen een schoolcomponent en een aanloopcomponent.
 • De schoolcomponent wordt ingericht bij de onderwijsverstrekker en wordt aangegrepen om algemene en beroepsgerichte competenties aan de leerling aan te leren.
 • De aanloopcomponent kan inhoudelijk focussen op (een combinatie van) drie types van competenties:
  • Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om een duale leerweg te volgen;
  • Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde generieke competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag, …
  • Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om een duale opleiding aan te vatten.
 • Wat de invulling van de aanloopcomponent betreft, zijn er eveneens verschillende mogelijkheden:
  • De onderwijsverstrekker kan zelf een invulling uitwerken
  • De onderwijsverstrekker kan beroep doen op een externe organisator OAL. Deze externe organisatoren tekenen in op een oproep vanuit de  overheid om de begeleiding van een aanloopfase te mogen aanbieden. 
  • De leerling kan een begeleide leerervaring volgen op een reële werkplek. De leerling maakt hiervoor gebruik van een  leerlingenstageovereenkomst, zoals bepaald in SO/2015/01.

Wat na aanloopfase Duaal Leren?

 • Een aanloopfase is een instrument dat leerlingen die nog niet klaar zijn om te leren op een werkplek kan helpen om de overstap naar duaal leren te maken. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig
 • Echter, duaal leren is zeker niet het enige mogelijke vervolg van een aanloopfase. Ook een overstap naar een niet-duale opleiding op een school of een opleiding bij een andere opleidingsverstrekker is een mogelijkheid.

Bron: Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase omzendbrief SO/2019/01 van 13/03/2019 (vlaanderen.be)

Deel dit artikel