Werk jij  samen met jongeren  (15-25 jaar)  op de werkvloer? Ben jij benieuwd naar de invloed van hun breinontwikkeling op hun gedrag en hun leren op de werkvloer? In een boeiende keynote neemt prof Renate De Groot ons mee in de feiten en fabels, onderbouwd door de nieuwste neurowetenschappelijke inzichten.

Programma

13u30 Onthaal met koffie

14u00 Keynote: Feiten en fabels door prof Renate De Groot

15u30 Ervaringsuitwisseling: Wat betekent dit op de (leer)werkplek? Voor jonge werknemers? Voor de coaching van stagiairs, duale leerlingen, graduaatsstudenten?

Doelgroep

HR/mentoren van organisaties en bedrijven die fungeren als (leer)werkplek voor jongeren in opleiding of jonge werknemers

Trajectbegeleiders/coaches van opleidingen met een grote component werkplekleren (stages, Duaal Leren, graduaatsopleidingen, …)

Trajectbegeleiders Ondersteuning Alternerend Leren

Kostprijs? Gratis

Inschrijven? Klik hier

Keynotespreker

professor Renate De Groot

hoogleraar Biopsychologie van Leren

Open Universiteit, faculteit Onderwijswetenschappen

70 Limburgse trajectbegeleiders, preventie-adviseurs en HR-managers kwamen zich op 6 juni 2023  in de Boudewijnzaal verdiepen in de  welzijns- en arbeidsreglementering  rond werkplekleren en  Duaal Leren.

In een eerste deel beklemtoonde  Anthony Kets (Departement Onderwijs) de belangrijkste aspecten binnen stages, praktijklessen op verplaatsing en observatie-activititeiten. In een tweede deel loodste  Kobe Schroeven (DWSE) de groep op interactieve wijze doorheen deze complexe materie binnen alternerend leren.

Hun presentaties met tal van interessante links vind je hier:

Stages, praktijklessen op verplaatsing, observatieactiviteiten: welzijns- en arbeidsreglementering

20230606_infosessie welzijn ROF Limburg Kobe Schroeven

Op maandag 23 januari werden we door onze JOW-partners Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT en Voka – Kamer van Koophandel Limburg uitgenodigd om samen met minister van werk Brouns het te hebben over duaal leren. Het werd een leerrijk overleg waar de sterktes, de valkuilen en de uitdagingen op tafel werden gelegd.

Samen willen we volop blijven inzetten om voor jongeren in opleiding kwalitatieve werkplekken te creëren, die hen de kans bieden om te leren en hun talenten te ontdekken , te ontwikkelen en in te zetten.

Met bijna 90 deelnemers waren ze, de Limburgse CLB-medewerkers en leerlingbegeleiders uit secundaire scholen, die zich op de infosessie Oriënteren naar Duaal Leren op 12 december 2022 kwamen verdiepen in de wondere wereld van Duaal Leren.

In het eerste deel van de voormiddag werden ze meegenomen in een duidelijke verheldering van het regelgevend kader Duaal Leren door departement Onderwijs.

Daarna mochten ze ervaren welke bruikbare informatie ivm het oriënteren ze in een paar muisklikken kunnen terugvinden via www.jow.be en www.onderwijskiezer.be en kregen ze een blik achter de schermen over de werking van Ondersteuning Alternerend Leren (OAL).

De voormiddag werd afgesloten met een boeiend panelgesprek tussen coördinatoren van 3 Limburgse CDO’s, een vertegenwoordiger OAL en departement Onderwijs. Aan de hand van een aantal cases uit de praktijk en vragen uit het publiek  werden knelpunten, uitdagingen, krachten en succesverhalen uitgewisseld.

Deze infosessie werd georganiseerd in samenwerking met Netwerk Leerrecht Limburg en JOW.

Meer info, inclusief de gehanteerde presentaties vind je hier.

/

Op 11 oktober vond de feestelijke viering plaats van  het 1-jarig bestaan van het JOW-platform.  Na het knallen van ballonnen waarin telkens een aspect van JOW toegelicht werd door één van de partners, was het tijd voor 4 thematafels, die in carroussel doorlopen werden. De deelnemers vormden klankbordgroepen rond volgende thema’s:

  1. de afstemming tussen onderwijs en arbeid,
  2. de WIDOWA-wie-doet-wat, een gepreksinstrument rond rollen van degenen die de jongeren omringen op de werkvloer
  3. de schoolscan Duaal Leren, toegelicht door Max Stem
  4. de matchingstool ‘Meet the Youngsters’ door het VKW

Na een vruchtbare uitwisseling onthulden we een berg cupcakes, gebakken door de leerlingen van de hotelschool.  Dit gaf het startsein voor verdere netwerking, waarbij scholen en bedrijven mekaar verder konden ontmoeten.

De output van de klankbordgroepen zal door de JOW-partners gebruikt worden in het vervolgtraject van het JOW-project. 

 

Vandaag, 4 oktober 2021, vond de lancering van JOW-Jongeren Op de Werkvloer- plaats op de werkvloer van CKS Electrotechniek te Dilsen.

In aanwezigheid van alle betrokken partners van dit uniek Limburgs samenwerkingsverband tussen onderwijs en arbeidswereld werd het platform www.jow.be onthuld. Ook werd de samenwerking voor de komende jaren bekrachtigd door het ondertekenen van een engagementsverklaring.  JOW streeft hierbij naar maximale afstemming  door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk vocabularium, een vereenvoudigde administratie en afstemming en expertisedeling mbt arbeidsrijpheid, mentorschap en duurzame integratie op de werkvloer. 

JOW.be ambieert dé referentie in Limburg te zijn voor intermediairs uit onderwijs en arbeid die jongeren omringen en begeleiden in het leren op de werkvloer. Op dit moment bundelt het platform alle bestaande informatie over en voor diverse vormen van werkplekleren. Ook inspirerende praktijken en tips en tools zijn er te raadplegen. In de toekomst zullen de verdere verwezenlijkingen van deze samenwerking via het JOW-platform gedeeld worden. Wordt dus vervolgd…

De volledige perstekst is  hier te raadplegen.