/

Op 4 juni vond het JOW-event “GenZ op de werkvloer: is GenZ echt zo anders dan de andere generaties?” plaats op de prachtige site van Carglass België. Moderator Hilde Lemmens loodste de 85 deelnemers uit bedrijven, organisaties en onderwijs door een inspirerende voormiddag en een verbindende netwerklunch.

De interessante panelgesprekken met Bart Lambrechts  (Carglass Belgium), Hans Segers (Cgers) en Liesbet Beyen (Coördinerend directeur secundair onderwijs Scholengroep GO! Next) werden afgewisseld met zeer boeiende keynotes van Yousra Rifi (Owner Amana Advisory – intercultureel onderneemster),Jasper Dockx (GenZ Entrepreneur & founder ‘De Twaalfde Man – Social First Agency’) en Julien De Wit (GenZ auteur  van het boek ‘Ge(e)neraties, columnist en spreker)

Wat we onthouden:
☆ GenZ is anders. Ze zijn bewuster en waken over hun work-life balance.
☆Ze durven andere keuzes maken. Ze willen impact hebben en betekenisvol werk doen.
☆Op eigen benen staan is duur dus ja, ze onderhandelen over hun loonpakket.
☆Ze kijken (ook) naar hun werkgever als het om opleidingen gaat.
☆Feedback is zeer welkom maar wel goed gekaderd, to the point en met een plan.
☆GenZ zoekt meerwaarde in hun relatie met hun bedrijf en leidinggevende.

Maar vooral, de gelijkenissen tussen de samenwerkende generaties zijn veel groter dan de verschillen!

Hier kan je terugblikken op de gebruikte presentatie.

De algemene doelstelling van Jongeren op de Werkvloer (JOW) is het versterken van de omgeving waarin jongeren werkplekleren, hetgeen leidt tot meer succesvolle werkplekleertrajecten, waarbij de jongere gemotiveerd geraakt en z’n motivatie blijft behouden, om na zijn opleiding deel te nemen aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Het project benadrukt de groeikracht van elk talent groeien in een versterkte omgeving met kwalitatieve begeleiding, en zet in op het gemotiveerd houden van jongeren gedurende het volledige werkplekleertraject waardoor vroegtijdige schooluitval wordt voorkomen. Jongeren groeien daarna door op hun werkplek en maken een vlotte overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt door kwalitatieve en succesvolle werkplekleertrajecten. 

Met dit project zetten we door optimale afstemming binnen een sterk samenwerkingsverband met alle relevante partners uit de Limburgse onderwijs- en arbeidswereld in op meer succesvolle werkplekleertrajecten binnen Duaal Leren, graduaatsopleidingen en BuSo OV3. Dit doen we door enerzijds het uitwerken van een concrete innovatieve afstemmingstool en anderzijds het verder professionaliseren van mentoren inzake hun begeleidingsskills en hun inclusieve mindset om zo een warme en duurzame overdracht naar een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen.

De veranderingen die we met dit project willen realiseren:

– het creëren van een meer inclusieve mindset bij intermediairen uit onderwijs en arbeid over het werken/werkplekleren met kwetsbare jongeren, en dit op basis van wetenschappelijk input

– intermediairen sensibiliseren én innovatieve tools aanreiken om tot die inclusieve mindset te komen en jongeren een kwalitatieve begeleiding te kunnen geven

– jongeren vanuit werkplekleertrajecten meer successen laten ervaren in omgevingen die hun talenten zien én ondersteunen in de ontwikkeling van hun talenten. Deze succeservaringen én de voortdurende ondersteuning leiden tot een warme overdacht naar en een duurzame inzetbaarheid op de Limburgse inclusieve arbeidsmarkt.

/

Meer dan 80 deelnemers uit ondernemingen, scholen, sectoren, trajectbegeleiding, die professioneel samenwerken met jongeren op de werkvloer, volgden op 24 oktober het JOW-event “De jeugd van tegenwoordig: Brein en Leren bij jongeren op de (leer)werkplek.”

In een boeiende keynote nam prof Renate De Groot( Hoogleraar Biopsychologie van Leren, Open Universiteit, faculteit Onderwijswetenschappen) hen mee in de feiten en fabels over de invloed van breinontwikkeling op het gedrag en het leren van jongeren op de werkvloer.

De interactieve ervaringsuitwisseling over “de jeugd van tegenwoordig”  leidde tot inspirerende gesprekken en veel uitdagingen. De meeste deelnemers willen graag aan de slag met concrete handvatten die op de werkvloer in de begeleiding van jongeren gehanteerd kunnen worden. Wordt vervolgd!!!

 

 

 

 

70 Limburgse trajectbegeleiders, preventie-adviseurs en HR-managers kwamen zich op 6 juni 2023  in de Boudewijnzaal verdiepen in de  welzijns- en arbeidsreglementering  rond werkplekleren en  Duaal Leren.

In een eerste deel beklemtoonde  Anthony Kets (Departement Onderwijs) de belangrijkste aspecten binnen stages, praktijklessen op verplaatsing en observatie-activititeiten. In een tweede deel loodste  Kobe Schroeven (DWSE) de groep op interactieve wijze doorheen deze complexe materie binnen alternerend leren.

Hun presentaties met tal van interessante links vind je hier:

Stages, praktijklessen op verplaatsing, observatieactiviteiten: welzijns- en arbeidsreglementering

20230606_infosessie welzijn ROF Limburg Kobe Schroeven

Op maandag 23 januari werden we door onze JOW-partners Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT en Voka – Kamer van Koophandel Limburg uitgenodigd om samen met minister van werk Brouns het te hebben over duaal leren. Het werd een leerrijk overleg waar de sterktes, de valkuilen en de uitdagingen op tafel werden gelegd.

Samen willen we volop blijven inzetten om voor jongeren in opleiding kwalitatieve werkplekken te creëren, die hen de kans bieden om te leren en hun talenten te ontdekken , te ontwikkelen en in te zetten.

Met bijna 90 deelnemers waren ze, de Limburgse CLB-medewerkers en leerlingbegeleiders uit secundaire scholen, die zich op de infosessie Oriënteren naar Duaal Leren op 12 december 2022 kwamen verdiepen in de wondere wereld van Duaal Leren.

In het eerste deel van de voormiddag werden ze meegenomen in een duidelijke verheldering van het regelgevend kader Duaal Leren door departement Onderwijs.

Daarna mochten ze ervaren welke bruikbare informatie ivm het oriënteren ze in een paar muisklikken kunnen terugvinden via www.jow.be en www.onderwijskiezer.be en kregen ze een blik achter de schermen over de werking van Ondersteuning Alternerend Leren (OAL).

De voormiddag werd afgesloten met een boeiend panelgesprek tussen coördinatoren van 3 Limburgse CDO’s, een vertegenwoordiger OAL en departement Onderwijs. Aan de hand van een aantal cases uit de praktijk en vragen uit het publiek  werden knelpunten, uitdagingen, krachten en succesverhalen uitgewisseld.

Deze infosessie werd georganiseerd in samenwerking met Netwerk Leerrecht Limburg en JOW.

Meer info, inclusief de gehanteerde presentaties vind je hier.

/

Op 11 oktober vond de feestelijke viering plaats van  het 1-jarig bestaan van het JOW-platform.  Na het knallen van ballonnen waarin telkens een aspect van JOW toegelicht werd door één van de partners, was het tijd voor 4 thematafels, die in carroussel doorlopen werden. De deelnemers vormden klankbordgroepen rond volgende thema’s:

  1. de afstemming tussen onderwijs en arbeid,
  2. de WIDOWA-wie-doet-wat, een gepreksinstrument rond rollen van degenen die de jongeren omringen op de werkvloer
  3. de schoolscan Duaal Leren, toegelicht door Max Stem
  4. de matchingstool ‘Meet the Youngsters’ door het VKW

Na een vruchtbare uitwisseling onthulden we een berg cupcakes, gebakken door de leerlingen van de hotelschool.  Dit gaf het startsein voor verdere netwerking, waarbij scholen en bedrijven mekaar verder konden ontmoeten.

De output van de klankbordgroepen zal door de JOW-partners gebruikt worden in het vervolgtraject van het JOW-project. 

 

Vandaag, 4 oktober 2021, vond de lancering van JOW-Jongeren Op de Werkvloer- plaats op de werkvloer van CKS Electrotechniek te Dilsen.

In aanwezigheid van alle betrokken partners van dit uniek Limburgs samenwerkingsverband tussen onderwijs en arbeidswereld werd het platform www.jow.be onthuld. Ook werd de samenwerking voor de komende jaren bekrachtigd door het ondertekenen van een engagementsverklaring.  JOW streeft hierbij naar maximale afstemming  door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk vocabularium, een vereenvoudigde administratie en afstemming en expertisedeling mbt arbeidsrijpheid, mentorschap en duurzame integratie op de werkvloer. 

JOW.be ambieert dé referentie in Limburg te zijn voor intermediairs uit onderwijs en arbeid die jongeren omringen en begeleiden in het leren op de werkvloer. Op dit moment bundelt het platform alle bestaande informatie over en voor diverse vormen van werkplekleren. Ook inspirerende praktijken en tips en tools zijn er te raadplegen. In de toekomst zullen de verdere verwezenlijkingen van deze samenwerking via het JOW-platform gedeeld worden. Wordt dus vervolgd…

De volledige perstekst is  hier te raadplegen.