Welzijns- en arbeidsreglementering in werkplekleren secundair onderwijs: wie doet wat wanneer?

Wegwijs in de complexe materie van welzijns- en arbeidsreglementering binnen verschillende vormen van werkplekleren in het secundair Onderwijs. Wie doet wat wanneer?

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Ondersteuning Alternerend Leren. Wat is het? Voor wie? Door wie?

Aanloopfase Duaal Leren

Aanloopfase Duaal Leren: wat, voor wie en door wie?

Wegwijs in het secundair onderwijs

Dit filmpje maakt je wegwijs in de structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs.