Welzijns- en arbeidsreglementering in werkplekleren secundair onderwijs: wie doet wat wanneer?

Wegwijs in de complexe materie van welzijns- en arbeidsreglementering binnen verschillende vormen van werkplekleren in het secundair Onderwijs. Wie doet wat wanneer?

Praktijkles op verplaatsing/werkplekleren

Wat is het? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie.

Observatieactiviteiten op de werkplek

Wat is het? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie.

Wegwijs in het secundair onderwijs

Dit filmpje maakt je wegwijs in de structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs.