Praktijkles op verplaatsing/werkplekleren

Wat is het? 

 • Scholen geven praktijklessen in een bedrijf of in een opleidingsinstelling die geen school is (VDAB, RTC, lasschool, bedrijf, …). 
 • Zij maken voor deze praktijklessen gebruik van de lokalen, apparatuur, materialen en eventueel de instructeurs van de werkplek op verplaatsing. 
 • De leerlingen verrichten arbeid maar ze gaan niet in gelijkaardige omstandigheden aan de slag gaan als de werknemers ter plaatse.  
 • Er is bij deze werkwijze geen interferentie met de werknemers ter plaatse tenzij met de instructeur. 

 Voor wie? 

 • Voor leerlingen uit het (buitengewoon) secundair onderwijs. 
 • Bedoeling is dat de schoolexterne setting een meerwaarde biedt, omdat die setting een meer getrouwe weergave is van de arbeidsrealiteit (op welk vlak dan ook).

 Door wie? 

 • Georganiseerd door de scholen. 
 • Ondernemingen/werkplekken kunnen hun aanbod bekend maken aan de scholen. 

 Vorm en organisatie 

 • Vorm:  extramurosactiviteit (omzendbrief SO/2004/06).
 • Overeenkomst: het is niet verplicht maar wel aangeraden dat scholen voor dergelijke praktijklessen met de betrokken organisatie een overeenkomst  sluiten. Daarin kunnen dan aspecten geregeld worden, zoals het moment waarop de activiteit zal plaatsvinden, de begeleiding van de leerlingen, de toepassing van eventuele veiligheidsmaatregelen, afspraken inzake aansprakelijkheid, etc. Voor aansprakelijkheden is het van belang om duidelijk te zijn in wie het toezicht over de leerlingen draagt.  
 • Onbezoldigd karakteraan leerlingen die praktijklessen bijwonen, wordt geen vergoeding gegeven. 
 • Begeleiding: drie mogelijke situaties: 
  • De leerlingen worden begeleid door een(vak)leraar van de school, aangeduid door de school rekening houdend met de op locatie onderwezen leerstof.  
  • De leerlingen worden begeleid door een personeelslid van de school, aangeduid door de school louter vanuit het begeleidingsaspect. 
  • Uitzonderlijk, de leerlingen worden niet begeleid door de schoolmaar worden sowieso op de locatie door een externe instructeur opgevangen en begeleid. Indien dit het geval is, moeten de school en de organisatie waar de praktijkles wordt gevolgd duidelijke afspraken maken over het toezicht en de begeleiding door een derde, die dan de onderwijzersaansprakelijkheid draagt. 

 Andere termen voor praktijkles op verplaatsing?  

De scholen en bedrijven noemen praktijklessen op verplaatsing soms anders. De term werkplekleren wordt hier vaak voor gebruikt. 

Inspirerende voorbeelden kan je lezen in de artikels Werkplekleren bij Hegge en CKS Electrotechniek investeert in het creëren van leerplekken voor jongeren.

 Bron: Omzendbrief Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4 omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015 (vlaanderen.be) 

 

Deel dit artikel