CKS Electrotechniek investeert in het creëren van leerplekken voor jongeren

/

Sinds de opstart in 2000 bouwde CKS Electrotechniek (met vestigingen in Dilsen en Schoten) zijn elektrotechnisch dienstenpakket uit tot een totaalverhaal. Ook in het werken met jongeren vinden we hier een ‘totaal’plaatje waarbij jongeren kansen krijgen in zowel werkplekleren, stagepaatsen als duaal leren. Sabine Pannemans, zaakvoerder van CKS Electrotechniek, vertelt lachend dat er op een bepaald moment 10 jongeren gelijktijdig aan de slag waren, en dat dat toch wel wat veel van het goede was op een totaal van 40 vaste werknemers (arbeiderspopulatie).  CKS heeft niet alleen ervaring met verschillende statuten, maar heeft dus ook al met heel wat  scholen samengewerkt en dit op verschillende manieren:

 • via werkplekleren waarbij de jongeren in een roulatiesysteem een aantal weken per afdeling werkten en zo zowel hun technische als hun sociale vaardigheden aanscherpten (bv. het omgaan met een verscheidenheid aan collega’s, het nemen van verantwoordelijkheden…)
 • via stages (voor zowel 6dejaars leerlingen secundair onderwijs als voor studenten uit graduaatsopleidingen)
 • via  Duaal Leren

CKS investeert in deze leervormen, met het oog op instroom van gemotiveerde jonge werknemers, gezien de ‘war for talent’ en de krapte op de arbeidsmarkt inzake technische profielen zeker voelbaar is. 

We polsten bij Sabine Pannemans naar wat zij als succesfactoren ervaart en waar ze nog noden ziet tot verdere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt.

Qua succesfactoren noemt ze:

 • korte communicatielijnen tussen leerkracht en bedrijf – wederzijdse bereikbaarheid
 • input/opvolging van de vakleerkracht (zeer te appreciëren als deze ook werfbezoeken doet)
 • afstemming van de feedback voor de leerling (wie geeft welke feedback wanneer + nabespreking van de werkervaring in de school en terugkoppeling hiervan naar het bedrijf zodat eventuele bijsturing van de mentoren mogelijk is)
 • werken met een stapsgewijs opgebouwde leerlijn
 • vrijwilligheid van het mentorschap en opleiding van de mentoren 
 • een intake-dag waarbij het bedrijf zich voorstelt en de leerlingen ‘solliciteren’ voor een stageplaats door middel van theorie- en praktijkproeven en waarbij de bedrijfscultuur en waarden duidelijk meegegeven worden
 • een wederzijds afstemmen van verwachtingen: school-leerling-bedrijf
 • jongeren enthousiasmeren voor het bedrijf door ook vakantiewerk aan te bieden

Qua aandachts- of verbeterpunten mbt afstemming:

 • uniforme documenten zouden welkom zijn (een uniforme stage-overeenkomst, risico-analyse, evaluatiedocumenten…) – het is vaak een zoektocht welke school wat nodig heeft voor welke leerling
 • een duidelijker overkoepelende wetgeving (beleid) die afstemming mogelijk maakt
 • praktischere insteek van mentoropleidingen: werken met cases, ervaringsgerichte oefeningen, praktijk op maat van de mentor
 • eventuele intervisie van mentoren met casebesprekingen

Tot slot vroegen we CKS naar tips voor andere bedrijven:

 • Informeer de medewerkers van je bedrijf en bereid hen goed voor.
 • Heb oog voor de motivatie en noden van de mentoren.
 • Leg de samenwerking met de school vast: 
  • Wat als het misloopt? Welke acties kunnen ondernomen worden om uitval te voorkómen?
  • Wie geeft welke feedback wanneer aan de leerling?
  • Wat zijn de verwachtingen mbt het leerplan? Wat wordt in de school geleerd, wat in het bedrijf?
 • Neem de jongeren mee in de bedrijfswaarden. Behandel hen bij de introductie als volwaardige werknemers. 
 • En last but not least:” Investeer meer in jongeren, want zij zijn de toekomst!
Deel dit artikel