Werkplekleren bij Hegge

“Als je de juiste snaar weet te vinden, kan je elke jongere gemotiveerd krijgen” antwoordt Marc Hegge, nadat ik hem de vraag stel welk beeld hij heeft van jongeren op de werkvloer… 

Het bedrijf Hegge in Hamont heeft een 10-tal jaar ervaring opgedaan met het werkplekleren samen met een 5-tal technische scholen, net- en provincieoverschrijdend.  Het concept was dat verschillende werkplekken jongeren konden ontvangen waar ze nieuwe  technieken konden aanleren (er werd dan in duo gewerkt met een medewerker die  hiervoor geselecteerd was en een korte peterschapstraining van een halve dag gevolgd had: een opleiding gegeven door een leerkracht met als topic: hoe communiceer ik met een jongere?.   De leraar was er telkens bij (en kwam met een groepje van bv. 4 of 5  leerlingen, max 8 leerlingen tegelijkertijd ) en om de x uur werd er van werkplek gewisseld.  Elke werkplek had een peter. Oorspronkelijk kwam een school een volledige week, nadien is het systeem veranderd naar school 1 op maandag, school 2 op dinsdag enz. 

Doelstelling vanuit het bedrijf was om nieuwe technieken aan te leren, maar ook te focussen op ‘soft skills”. Hegge zag dit als een win-win-win.  

Voordelen voor de eigen werknemers:

 • zich inleven in jonge mensen
 • zicht krijgen op mogelijke toekomstige collega’s (hoewel doorstroom geen directe doelstelling was) 

Voordelen voor de leerkrachten:

 • mee zijn met nieuwe technieken
 • jongeren kunnen enthousiasmeren door theorie en praktijk aan mekaar te koppelen
 • zicht op en voeling met de praktijk in een levensechte omgeving
 • de evolutie van waarden en normen die in een bedrijf van toepassing zijn mee introduceren bij de leerlingen

Voordelen voor de jongeren:

 • zich arbeidsmarktcompetenties en soft skills eigen maken
 • bedrijfswaarden leren kennen
 • zicht op het volledige bedrijfsspectrum (ook meewerken in het magazijn was een werkpost bijvoorbeeld), terwijl de deelnemende scholen zich doorgaans beperkten tot lassen en verspaning – waar het bedrijf ook plaatbewerking en andere technieken aanbood
 • échte praktijkles op de werkvloer, waarbij een écht product afgeleverd werd (zingeving)

Op de vraag “Waar staat of valt dergelijk project mee?” noemde Dhr. Hegge volgende succesfactoren:  

 • het enthousiasme en de passie van de leerkracht: deze moet passie hebben voor techniek en interesse in de praktijk van het bedrijf, alsook de begeleiding van de jongere samen met bedrijf ter harte nemen
 • een goede communicatie met de scholen
 • beheersbaarheid in het bedrijf. Het bedrijf mag niet in te snelle groei zijn en er is best enig HR-beleid aanwezig
 • back-up of ondersteuning van de leerkracht vanuit de school
 • het uitschrijven van de leerdoelstellingen en het bepalen wie wat doet, tesamen met de scholen, oftewel een co-creatie van school en werkplek
 • de leerlingen bij de start introduceren op dezelfde manier als je doet met nieuwe werknemers door een introductiesessie, het bezorgen van de onthaalbrochure, het meegeven en benadrukken van de bedrijfswaarden
 • leerlingen snel en frequent feedback geven inzake hun inzet, andere attitudes of prestaties, met veel oog voor positieve feedback om vervolgens hieraan verbeteracties te koppelen met ruimte voor opvolging en terugkoppeling

Het omgekeerde hiervan zijn tegelijk de valkuilen…

Algemeen beeld heerst soms dat jongeren soms weinig waarden en normen meekrijgen van thuis uit of niet goed weten wat het betekent om in een bedrijf mee te draaien.  Nochtans lijkt de uitspraak ‘de jeugd van tegenwoordig’ een uitspraak te kunnen zijn van meerdere generaties… voegt hij er lachend aan toe, zijn eigen opgroeiende kinderen indachtig. 

Het beeld dat Marc Hegge heeft is wel wat genuanceerder. Je kan niet alle jongeren over dezelfde kam scheren. Wel is zijn ervaring dat sommige jongeren tegenwoordig duidelijk mondiger zijn dan vroeger. Soms is het een werkpunt om dit communicatief voordeel constructief te gebruiken om op tijd en op een goede manier feedback geven en/of aan zelfreflectie doen…  Een goede coaching vanuit het bedrijf en vanuit de school kan dit stimuleren.

En de toekomst? 

Marc gelooft sterk in de samenwerking industrie-onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat er bedrijven te vinden zijn die werkposten een aantal uren per week willen openstellen voor jongeren.  Marc Hegge pleit voor het meer delen van technieken en machines zodat scholen in aanraking komen met courante technieken (het is immers voor een school niet haalbaar om zulke dure machines aan te kopen).  Zijn ideaal: leerlingen die een ontwerp volledig maken (kan in de school, maar ook in de tekenkamer of vergaderruimte van het bedrijf) en daarna van A tot Z het ontwerp realiseren op de werkvloer met verschillende technieken en machines.  

Deel dit artikel