Observatieactiviteiten op de werkplek

Wat is het?  

  • Bezoek, al dan niet in groep, aan de werkplek zonder effectief aan de bedrijfsactiviteiten deel te nemen. Hierbij verrichten de leerlingen dus geen arbeid.

Voor wie? 

  • Leerlingen uit het voltijds onderwijs en uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 4. 

 Door wie? 

  • Georganiseerd door de onderwijsverstrekkers. 
  • Ondernemingen/werkplekken kunnen hun aanbod bekend maken aan de onderwijsverstrekkers. 

 Organisatie en vorm 

  • Vorm: extramurosactiviteit(cf. omzendbrief SO/2004/06).  
  • Begeleiding: door een personeelslid van de school. Deze begeleiding is afhankelijk van de omgeving, aard van de activiteit en leeftijd van de doelgroep.  
  • Onbezoldigd karakter: aan leerlingen die observatieactiviteiten uitvoeren, wordt geen vergoeding gegeven. 
  • Overeenkomst: het is aangeraden tussen school en bedrijf schriftelijk een aantal afspraken te maken, ook al is dit niet verplicht, bv. over het tijdstip waarop de observatieactiviteit plaatsvindt, de begeleiding vanuit school en bedrijf, de na te leven afspraken, de toepassing van eventuele veiligheidsmaatregelen, etc. 

 Bron:  Omzendbrief Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4 omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015 (vlaanderen.be) 

Deel dit artikel