Creatie van stageplaatsen bij Alphine Digital

Gert Pellens en Nick Vandael zijn beide docent aan de PXL (richting IT en programmatie) en ervaarden aan de levende lijve dat het soms moeilijk is voor studenten om een stageplek te vinden. Toch zien zij sommige van hun studenten echt wel uitblinken in talent. Daarom hebben zij in hun bedrijf, Alphine Digital, gelegen op de Corda-Campus, het initiatief genomen om studenten in een stage te laten werken aan een realistisch project. Dit wordt ook effectief voorgesteld aan en gebruikt door een eindklant.

Gert vertelt dat dit oorspronkelijk gestart is als software om CV’s te kunnen organiseren maar intussen uitgegroeid is tot een platform waarbij er voor klanten op maat gewerkt kan worden.  Op die manier krijgen studenten marge om te leren en werken ze toch aan een nuttig project met resultaat.  Op het moment van ons gesprek zijn er 3 stagiairs op deze manier werkzaam bij Alphine Digital . Een aantal stagiaires wordt nadien ook effectief aangeworven in het bedrijf. Maar liefst 75% van de werknemers is jonger dan 25 jaar!  Gert hecht meer belang aan talent en competenties, maar zijn medevennoot vindt diploma’s ook belangrijk. Daarom investeert het bedrijf nu ook in de bacheloropleiding van een van de medewerkers.

Het bedrijf wordt geregeld geconfronteerd met vooroordelen bij de klant indien de student/medewerker voorgesteld wordt als de uitvoerder/maker (en dit is dan nog op vlak van digitalisering, waarmee jongeren meer mee zijn…).  Zelf geeft hij toe dat de betaalbaarheid uiteraard een van de redenen is om met jongeren aan de slag te gaan, maar anderzijds voorzien zij ook begeleiding van dichtbij en dit zowel in technische aspecten als in sociale aspecten (empathie, sociale vaardigheden, past de medewerker in het team).  Er is specifieke mentoring voorzien in wat de student moet doen. Andere bedrijven zetten hier misschien minder hun seniors voor in. Bij Alphine Digital is het een bewuste keuze om dit wél te doen en volop te investeren in leren in het begin van iemands leer-loopbaan. Ik moet spontaan denken aan de boutade ‘Jong geleerd is oud gedaan’.  Zich beperken tot handleidingen/werkinstructies heeft volgens Gert weinig meerwaarde. Ook Alphine Digital heeft governances uitgewerkt, maar merkt dat deze zelden bekeken worden.  De échte begeleiding zit hem niet in handleidingen of papieren instructies. De échte begeleiding is écht: real life, authentiek, met oog voor technische én sociale aspecten.

Deel dit artikel