Duaal leren op de werkvloer: interview met MSD

Deze goede praktijk is gebaseerd op een interview door Eddy Vanhoef, trajectbegeleider van he Atheneum Alicebourg met Mark Dessers en Kevin Broos, respectievelijk CEO en mentor bij MSD (Metaalwerken Schreurs Dilsen), één van de grotere toeleveranciers van metalen precisieonderdelen in België.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met duaal leren?

Jaarlijks hebben we een aantal stagiairs van de verschillende technische scholen uit Bree, Genk en de Maaskant. Deze jongens en meisjes zijn onze toekomst en we beseffen dat wij er alle belang hebben dat deze jonge kandidaten een zo goed mogelijk beeld krijgen van onze activiteit en het beroep waarvoor ze studeren.

Hoe kan duaal leren de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt dichten?

Het is voor het onderwijs niet gemakkelijk om leerlingen voor onze sector voor te bereiden. Enerzijds heeft dit te maken met de kostprijs van de verschillende machines en gereedschappen die nodig zijn om een degelijke up-to-date opleiding te geven en waar scholen beperkt zijn in hun budget t.o.v. de vraag uit de markt. Anderzijds is de diversiteit tussen de verschillende bedieningsmogelijkheden/sturingen van de machines dermate groot dat je hier geen éénduidig juist aanbod kan maken, dat voor alle bedrijven in onze sector kan dienen.  De leerling meer tijd laten doorbrengen op een werkplek waar hij/zij in aanraking komt met alle mogelijke types van machines levert een betere ervaring op voor de leerling. Dit zorgt ervoor dat we sterke voorstander zijn van het duale leersysteem.

Vinden jullie de mentoropleiding een meerwaarde?

De opleiding is zeker een meerwaarde ondanks de korte duur. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het feit dat je er niet van uit mag gaan dat de leerling alles al kan of onmiddellijk snapt. Er wordt je aangeleerd dat je tijdens het uitleggen van een opdracht aan de leerling helemaal terug naar de basis moet en moet kijken naar de reactie van de leerling. Je ontdekt snel de moeilijkheid om iets, dat voor ons vanzelfsprekend is, eenvoudig uit te leggen.

Eigenlijk zou het zelfs nuttig zijn deze opleiding aan meerdere van onze werknemers aan te bieden, omdat ze zo ook hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren. Ook is het een feit dat de leerling op de werkvloer door meerdere mensen intensief opgevolgd wordt en dus meerdere mensen kennis overdragen en instructies geven.

Zien jullie voordelen van het Duaal Leren t.o.v. gewone stages?

Tot nu toe hebben we een vrij goede ervaring met het duaal leren. We merken dat de leerlingen meer van hun kunnen laten zien dan bij gewone stages. Deze jongens komen binnen bij ons als leerling/student en we zien deze steeds meer als een teamlid worden. Gedurende het hele jaar kunnen ze ervaring opdoen, ze zien veel meer variatie doordat de periode veel langer en gespreid is.

Ze ontwikkelen zo hun praktische handelingen en worden ervaren in bepaalde dingen.

We zien een duidelijk verschil tussen Duaal Leren en stages.  De blokstages kan je eerder aanzien als een kennismaking met het vak.  Tijdens de duale stage worden de leerlingen klaargestoomd om perfect binnen een organisatie te kunnen functioneren.   Hoe verder het schooljaar vordert, merken we op dat deze leerlingen mee in de productieomgeving worden geïntegreerd en ook aanzien worden als een volwaardige medewerker.  Men verwacht dat hij  als het ware zijn job uitvoert zoals tijdens het schooljaar aangeleerd werd. De leerlingen zijn niet enkel technisch maar ook als persoon rijper om te starten aan hun loopbaan.

Hoe reageren jullie werknemers?

Onze werknemers reageren vooral positief op de duaal leerlingen. Ze zien zelf in dat deze jongens mede onze toekomst zijn. Het is tegenwoordig zeer moeilijk bekwame mensen te vinden die een technische achtergrond hebben, een student een heel jaar mee laten lopen in een bedrijf zorgt ervoor dat deze jongens veel makkelijker inzetbaar zijn binnen een organisatie na het duaal traject.

De leerlingen groeien tijdens het hele jaar, ze lijken volwassener te worden van begin tot einde. Dit heeft waarschijnlijk met de leeftijd te maken, maar ook zeker met de opgedane kennis en ervaring tijdens het jaar.  We hebben het gevoel dat deze leerlingen verder staan na 1 schooljaar binnen onze organisatie ten opzichte van medewerkers die bij ons beginnen zonder technische voorkennis en zich ontwikkelen/inwerken over een periode van 2 jaar.

Hoe verloopt de samenwerking met de trajectbegeleider van de school?

Dit is een positieve ervaring voor ons. Er werd duidelijk en open gecommuniceerd. Op regelmatige basis spraken we af om de voortgang te evalueren. Wij vinden het belangrijk dat de duale leerling zelf achter deze stage staat en er voor wil gaan, dit moet de trajectbegeleider op voorhand goed aftoetsen … wat volgens ons wel het zeker het geval is geweest. De leerling wordt vooraf gescreend, wat zorgt voor een betere match.

Zou je Duaal Leren aanraden aan andere bedrijven of scholen?

Voor ons is het zeker een aanrader, zowel naar ons eigen leertraject in het begeleiden van leerlingen als naar de mogelijkheid om kandidaten te werven voor de toekomst met een lager risico op mislukking. We staan er zeker voor open en hopen dat het zich in meerdere scholen doorzet. We verwachten ook minder uitstroom van leerlingen door een beter inzicht op de inhoud van de job zelf.

Welke tips zou je meegeven aan andere bedrijven?

Investeren in de jongeren van nu is investeren in de toekomst en in de toekomst van je bedrijf. Hier moet je tijd voor vrijmaken.  Het is tegenwoordig voor iedere KMO een uitdaging om zijn vacatures degelijk ingevuld te krijgen. Dit kan een opstap hiertoe zijn.

De student moet ook het gevoel hebben dat het ‘duaal’ is, dat het voor ieder een win-win kan zijn, en dat wil zeggen dat er van het bedrijf ook verwacht wordt dat er tijd in de kandidaat gestoken wordt.  Hij/zij is en blijft ‘leerling’ in de loop van het duale traject en zou moeten kunnen rekenen op een kwalitatieve begeleiding. Dat is voor ons ook een leerproces. We merken dat onze mensen ook niet altijd voldoende over de sociale vaardigheden beschikken om deze taak optimaal uit te voeren. Het mentorschap is zeker een stap in de goede richting, maar we zouden deze mentorbekwaamheid bij onze technische mensen moeten kunnen laten groeien onder het motto van hoe beter je je omgeving en collega’s kan maken, hoe gemakkelijker/aangenamer je werkplek wordt en hoe minder stress je zal ervaren. 

Deel dit artikel