‘Dubbel’ mentorschap bij Profel

Profel doet al 15 jaar aan ‘werkplekleren-plus’. De HR-manager, Dominiek van Eepoel, blikt in een interview tevreden terug op de samenwerking tussen het bedrijf en diverse scholen. Dé grote succesfactor in dit verhaal is het aanstellen van een extra overkoepelende mentor, in casu in de functie van kwaliteitsverantwoodelijke, Paul Claes. 

Manier van werken

“We stemmen het verwachtingspatroon vooraf af met de school. Deze geeft namen van leerlingen door. De leerlingen worden samen met hun ouders uitgenodigd voor een rondleiding door het volledige bedrijf. Hierin wordt ook meegegeven op welke werkplek(ken) de leerling komt staan, zodat ouders mee gemotiveerd zijn. Bij deze rondleiding is zowel iemand van de personeelsdienst aanwezig als de kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf.

Deze laatste heeft een prominente rol als mentor in het traject van de leerlingen. Hij is circa 2,5u per dag dat de leerlingen aan het werk zijn op de werkvloer aanwezig als observator en evaluator voor een 10-tal leerlingen tegelijkertijd.  De mentor op de werkvloer en de schoolmentor vergelijken wekelijks hun bevindingen en observaties.  Er wordt in het algemeen vrij directe feedback gegeven. De leerlingen worden kort opgevolgd, maar vanuit een gelijkwaardige positie. We zien dit als een van de voorwaarden die past bij onze bedrijfswaarden”. 

Naast de kwaliteitsverantwoordelijke als overkoepelende mentor, heeft ook elke werkplek zijn vaste medewerker die als mentor fungeert. Deze vult dagelijks een werkpostfiche in waar vnl. de inzet en ambitie van de leerling geëvalueerd wordt.   De mentoren worden op hun beurt ook geëvalueerd door de leerlingen.

Er zijn 3 modules van 4 dagen voorzien, waarbij de leerling rouleert over verschillende werkplekken. Alle leerlingen volgen alle modules. De school kiest in welke module een leerling start.”

Succesfactoren?

 • Focus op respect – de jongeren worden behandeld als volwassenen – de jongeren worden ook geacht respect te tonen voor hun mentoren (op straffe van schorsing door het bedrijf)
 • Er worden duidelijke afspraken gemaakt
 • Fouten maken is geen probleem, steeds dezelfde fouten maken wel
 • We betrekken de ouders via een info-avond met rondleiding inclusief een kleine receptie zodat ze de verhalen van hun kind kunnen plaatsen en mee de nodige ondersteuning kunnen bieden als het eens wat moeilijk gaat
 • We zijn als bedrijf bereikbaar vanaf 5u30 ‘s ochtends
 • We bespreken vooraf de werkverdeling onderwijs-bedrijf en zorgen ervoor dat er duidelijkheid is mbt wederzijdse verwachtingen
 • De vakleerkrachten doen eerst zelf een week verplichte stage in het bedrijf en worden op dezelfde manier behandeld als verdelers
 • Personeelszaken kent alle schooldirecteurs
 • De kwaliteitsverantwoordelijke (hoofdmentor) kent de leerkrachten
 • Er wordt frequent en constructief feedback gegeven, er wordt gepraat met en geluisterd naar de jongeren. Hier wordt tijd voor gemaakt en er wordt bewust aandacht aan gegeven.
 • Jongeren worden vooral geëvalueerd op inzet en attitude
 • We werken actief samen met het kenniscentrum industrie-onderwijs. De samenwerking met scholen is immers niet onze corebusiness. Een medewerker van het kenniscentrum legde voor ons de eerste contacten. 

De win voor het bedrijf?

Jaarlijks stromen er een 3-tal leerlingen door tot werknemer.  De tijdsinvestering van een extra mentor zien we als zeer lonend. Het is een extra tijdsinvestering van 1 week per jaar, maar deze verdient zich ruimschoots terug doordat we er gemotiveerde werkkrachten voor in de plaats krijgen en selectiekosten/kosten voor de personeelsdienst uitsparen. Ook creëert Profel op die manier een positief bedrijfsimago: naar de scholen zowel als naar de ouders (tevens potentiële kopers van hun producten).  Met het duaal leren in het verschiet en onze contacten met de scholen, hebben we het gevoel enige invloed te kunnen uitoefenen op de leerplannen.  Voor mentoren kunnen we dit alleen maar aanraden: het geeft hen doorgaans veel voldoening jongeren te kunnen begeleiden op hun traject van scholier naar werknemer. 

Deel dit artikel