Financiële tegemoetkomingen

Mentorkorting en doelgroepvermindering

De mentorkorting is een vermindering van maximaal 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdrage die de onderneming betaalt op het loon van de werknemer die optreedt als mentor voor de leerling. Als de mentor ook aan de voorwaarden voor andere doelgroepvermindering voldoet, kan je toch slechts één enkele doelgroepvermindering voor deze werknemer genieten. Je kan als bedrijf de meest voordelige doelgroepvermindering kiezen.

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voorwaarden

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding

Ook de aanvraagformulieren kan je via deze linken terugvinden.

Als je als zelfstandig ondernemer of als zaakvoerder zelf de leerling opleidt, kan je niet genieten van deze doelgroepvermindering of mentorkorting,.

De mentorkorting kan worden aangevraagd nadat de mentor een atttest behaalt van een erkende mentoropleiding.  Check onze kalender voor een nakende mentoropleiding in Limburg.  Een overzicht van erkende mentoropleidingen vind je hier.

Stagebonus

De stagebonus is een premie voor ondernemingen, gevestigd in Vlaanderen, die leerlingen opleiden met een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO). Jouw onderneming krijgt de stagebonus als er aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals de leeftijd van de jongere en de duur van de overeenkomst.

Alle informatie kan je terugvinden via volgende link: https://www.vlaanderen.be/stagebonus

Verruimde stagebonus

Omdat de coronapandemie een grote impact heeft op de samenleving, heeft de Vlaamse regering op 11 maart 2022 definitief beslist om niet enkel ondernemingen te steunen die werkplekken aanbieden voor leerlingen jonger dan 18 jaar, maar ook aan ondernemingen die werkplekken aanbieden voor leerlingen van 18 jaar of ouder:

Een onderneming komt in aanmerking voor een verruimde stagebonus als ze in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 (tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023) voor minstens 3 maanden een leerwerkplek aanbiedt in de vorm van een duale of alternerende opleiding aan een leerling van 18 jaar of ouder. Zo hebben werkgevers in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 recht op een reguliere stagebonus of op een verruimde stagebonus, afhankelijk van de leeftijd van de leerling bij de eerste goedgekeurde aanvraag.

Lees meer over het bedrag en de aanvraagprocedure voor de reguliere stagebonus en de verruimde stagebonus.

Deze maatregelen kaderen in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt.

Extra tegemoetkomingen vanuit je sector

Diverse sectoren voorzien nog extra tegemoetkomingen in het werken met mentoren. Vraag ernaar bij je sectorconsulent. 

Deel dit artikel