Metastudie Duaal Leren in Vlaanderen

Duaal leren ging in Vlaanderen van start in het schooljaar 2016-2017 in de vorm van proeftuinen, gevolgd door een uitrol vanaf het schooljaar 2019-2020. Sinds die start vormde duaal leren het voorwerp van tal van onderzoeken, vaak over gelijkaardige thema’s. Deze metastudie is een ‘studie van al de uitgevoerde studies’, bestaande uit een gestructureerd literatuuronderzoek waarbij de resultaten uit meerdere onderzoeken worden samengelegd.  De centrale vraag luidt: ‘Wat loopt goed en wat loopt minder goed op vlak van duaal leren?’, gebaseerd op ervaringen die actoren rapporteerden. Het gaat daarbij om duaal leren in scholen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, Syntra-campussen en BUSO -scholen voor opleidingsvormen 3 en 4.  In totaal werden er 16 studies onder de loep genomen. 

Op basis hiervan werd een procesevaluatie gemaakt van de verschillende fases die ondernemingen doorlopen in het kader van duaal leren. In deze metastudie worden deze verschillende fases zoveel mogelijk chronologisch behandeld in de vorm van volgende thema’s:

  1. Instap van ondernemingen in duaal leren
  2. De erkenning
  3. Advisering, screening, matching en intake
  4. De overeenkomst
  5. De leervergoeding
  6. Het opleidingsplan
  7. Begeleiding en opleiding tijdens het leren op de leerwerkplek: de onderneming
  8. Begeleiding en opleiding tijdens het leren op de leerwerplek: de opleidingsverstrekker
  9. Afstemming tussen onderneming en opleidingsverstrekker tijdens het leren op de werkplek

Meer lezen? Metastudie – Duaal leren in Vlaanderen 2021

Deel dit artikel