Waarom coachend leidinggeven?

De manier waarop je leiding en ondersteuning krijgt van je directe leidinggevende heeft invloed op je ziekteverzuim, verloopintentie en de haalbaarheid om langer te werken. Werknemers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende zijn minder vaak frequent ziek (10% versus 16%), zoeken vier keer minder vaak ander werk en geven substantieel vaker aan dat doorwerken tot het pensioen haalbaar is (66% versus 39%).

De werkbaarheid van een job hangt af van hoe de direct leidinggevende de medewerker aanstuurt. Word je niet goed gecoacht dan heb je drie keer meer risico op motivatieproblemen (52% t.o.v. 16%) en leertekorten (41% t.o.v. 12%) en dubbel zoveel risico op werkstressklachten en onevenwicht in de werk-privébalans. Bij werknemers die zich gesteund voelen door de leidinggevende, heeft 32% werkstressklachten. Bij werknemers die zich niet gesteund voelen, stijgt dit naar 63%.

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers 2019 (een peiling bij 13000 werknemers)

Mensen vinden hun werk dus werkbaarder wanneer ze zich gewaardeerd, ondersteund en gecoacht voelen. De manier van leidinggeven kan bepalen hoe sterk een medewerker zich gesteund voelt. Leidinggeven onderscheidt zich van managen, omdat een goede leider naast het plannen en organiseren van het werk ook kan inspireren, verbinden, motiveren en ondersteunen. Afhankelijk van waar je je naar richt, kan je een andere leiderschapsstijl opnemen, bijvoorbeeld een autoritaire stijl of eerder een inspirerende of coachende stijl van leidinggeven.

Coachend leidinggeven is geen zaligmakende leiderschapsstijl, maar een manier van samenwerken waardoor de medewerker zich gesteund voelt. De nadruk ligt op het begeleiden en ondersteunen van de medewerker op een gelijkwaardige, spiegelende en waarderende manier, zodat hij of zij zelf tot een oplossing komt. Coachend leidinggeven zorgt bij de medewerker voor inzichten die hem/haar laten groeien.

Wat kan je van de coachende leidinggevende verwachten? Hij of zij:

  • verdeelt de aandacht over taak- en mensgerichte aspecten
  • heeft aandacht voor de verwachtingen van medewerkers
  • geeft ondersteuning
  • zorgt voor ruime leerkansen
  • creëert boeiende jobs
  • gaat in dialoog via open, transparante communicatie en feedback
  • laat het team meedenken
  • behandelt medewerkers als partners
  • spreekt medewerkers aan op hun kwaliteiten.
Deel dit artikel