Wat is DUAAL LEREN?

Duaal Leren is een vrij nieuwe onderwijsvorm in Vlaanderen en Brussel, waarbij leerlingen zowel in de onderwijsinstelling als op de werkvloer nieuwe competenties aanleren. Het is de meest intensieve vorm van werkplekleren, waarbij de focus ligt op het aanleren van generieke en beroepsgerichte competenties op de werkplek door professionals van de werkplek zelf. De opleiding Duaal Leren loopt minimum over een volledig schooljaar. 

Duaal Leren richt zich naar jongeren die reeds arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn. Scholen bepalen zelf hoe zij een screening op arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid uitvoeren en hebben hiervoor ook een aantal tools ter beschikking.

Duaal Leren biedt een kwaliteitsvol alternatief voor de klassieke leerweg. Dat betekent dat leerlingen ook in Duaal Leren – waarbij een groot deel van de opleiding op de werkvloer doorgaat - hun diploma secundair onderwijs kunnen behalen. 

Duaal Leren wordt aangeboden in diverse studierichtingen in scholen van het voltijds secundair onderwijs, het BuSO OV3 en OV4, het deeltijds beroepsonderwijs en SYNTRA-opleidingscentra.

Deze leervorm bestaat in de 2de graad BSO (arbeidsmarkgerichte finaliteit, OK2), in de 3de graad BSO (arbeidsmarktgerichte finaliteit, OK3),  in het specialisatiejaar BSO (toekomstige term: Se-n-Se na OK3), in de 3de graad TSO (dubbele finaliteit, OK4) en in Se-n-Se TSO (toekomstige term: Se-n-Se na OK4).

Het aanbod van de studierichtingen Duaal Leren wordt per schooljaar verder uitgebreid.

In dit overzicht van  scholen die deze duale opleidingen aanbieden, kan je filteren op de Limburgse scholen. Ook SyntraPXL biedt een uitgebreid aanbod Duaal Leren.

Deel dit artikel