Werkplekleren of stage via VDAB

Individuele beroepsopleiding (IBO)

 • Wat? Je leidt een werkzoekende op in je bedrijf om hem de knepen van het vak te leren. Na de IBO werf je de kandidaat aan met een arbeidscontract. Jij zorgt voor een opleidingsplan en een mentor die de kandidaat opleidt en begeleidt in je bedrijf.
 • Voor wie? Werkzoekenden met weinig ervaring, maar veel goesting.
 • Kosten? Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een vast maandelijks bedrag.
 • De winst voor jouw bedrijf:
  • Een unieke formule voor een praktische opleiding op de werkplek
  • Een gemotiveerde medewerker opgeleid op maat van jouw organisatie
  • Begeleiding en ondersteuning door VDAB
  • Beperkte administratie
  • Ideale oplossing voor vacatures waarvoor je geen geschikte kandidaat vindt
  • Heb je een IBO-kandidaat die niet goed Nederlands spreekt? Dan geven we hem gratis taalcoaching.

Meer weten en aanvragen? Lees alles over het financieel plaatje, de voorwaarden en hoe IBO praktisch werkt.

Wil je persoonlijk advies? Bel 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Opleidingsstage (OS)

Wat? Je geeft een cursist die een opleiding volgt de kans om praktijkervaring op te doen in je bedrijf.

Voor wie? Werkzoekenden die een opleiding volgen via VDAB om een beroep aan te leren.

Kosten? Een opleidingsstage is gratis. Je hoeft de stagiair niet te betalen. Wij zorgen voor een ongevallenverzekering, verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding en Dimona-aangifte.

Wat houdt het in? Je stelt je werkvloer open voor een werkzoekende die via VDAB een beroep aanleert in een van deze sectoren: Diensten , Verkoop, ICT en bedrijfsondersteuning, Industrie, Onderwijs en zorg, Logistiek en transport, Hout en bouw. 

Tijdens de stage past hij wat hij geleerd heeft toe in een echte werkomgeving. De stagiair brengt een stageopleidingsplan mee. 

Geïnteresseerd? Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). 

 Beroepsinlevingsstage (BIS)

Wat? Je laat een kandidaat op vrijwillige basis stage lopen in je bedrijf.

Voor wie? Voor iedereen die mag werken in België.

Kosten? Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum. 

Geïnteresseerd? Lees onze veelgestelde vragen over BIS.

Een kandidaat volgt gedurende maximaal 6 maanden een stage in je bedrijf. Zo kan de stagiair werkervaring opdoen en extra competenties verwerven op de werkvloer. Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum. Bovendien zorg je voor een opleidingsplan dat VDAB moet goedkeuren en een stagementor die de kandidaat opleidt en begeleidt in je bedrijf, een BIS-overeenkomst, verzekering en Dimona-aangifte. 

Tijdens de stage mag je de kandidaat geen overuren laten doen. Na de stage kan je hem aanwerven, maar dit is geen verplichting.

Werkervaringsstage (WES)

Wat? Bij een WES help je werkzoekenden bij:
• het versterken van generieke competenties (werkritme, communicatieve skills, omgaan met informatie, zichzelf ontwikkelen…).
• het opbouwen van relevante werkervaring.

Voor wie? De WES is er voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt én die in begeleiding zijn binnen een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE OCMW
of TWE werkzoekende). Deze werkzoekenden zijn nog niet helemaal klaar om in het bedrijfsleven te stappen. Met de WES help je hen op weg naar het echte werk.

Kosten? De WES is kosteloos voor de werkgever. VDAB betaalt de voltijdse stagiair maandelijks een WES-stagepremie van 200 euro (bruto). Daarbij komt nog een vergoeding voor de verplaatsing en eventuele kinderopvang. 

Meer info? Klik hier

Beroepsverkennende stage (BVS)

 • Wat? Oriënterende stage op de werkvloer in functie van bepalen van het jobdoelwit. Het initiatief van een BVS gaat uit van de werkzoekende en de bemiddelaar.
 • Voor wie? Ingeschreven zijn bij VDAB en in bemiddeling (door VDAB zelf of een partner)
 • Kostprijs?: Gratis, geen RSZ-bijdrage.
 • De winst voor jouw bedrijf? 
  • Kennismaking met een werkzoekende die je normaal niet op bezoek krijgt. 
  • Er is geen aanwervingsverplichting, dit gaat over een oriënterende stage.
  • Deze stage is onbezoldigd en zonder RSZ-bijdrage.
  • In je bedrijf ontstaat een open klimaat met aandacht voor ‘leren’.
  • Medewerkers in je bedrijf kunnen hun kennis delen en hun ervaring gebruiken om stagiairs in te schatten en te begeleiden. 
  • Meer info? Klik hier

 

 

Deel dit artikel