school

Welzijns- en arbeidsreglementering in werkplekleren secundair onderwijs: wie doet wat wanneer?

Wegwijs in de complexe materie van welzijns- en arbeidsreglementering binnen verschillende vormen van werkplekleren in het secundair Onderwijs. Wie doet wat wanneer?

Bedrijfsbevraging sept.-okt.2022

In september en oktober 2022 stuurden we een poll naar bedrijven (Elk Talent Aan Boord vanuit Unizo en klanten van consultingbureau Itineris). We ontvingen 45 ingevulde vragenlijsten terug. Tezelfdertijd ontvingen we de resultaten van een bevraging die HASP-O Centrum voor Leren en Werken te Sint Truiden uitstuurde naar zijn bedrijfscontacten. Waar relevant werden de resultaten van beide bevragingen samengevoegd. 

Metastudie Duaal Leren in Vlaanderen

Deze metastudie is een studie van 16 uitgevoerde studies en maakt helder wat goed loopt en wat minder goed loopt op vlak van duaal leren in Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden graduaatsopleidingen

Om met een graduaatsopleiding te kunnen starten, heb je een diploma secundair onderwijs (SO) nodig of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift. Ook voor wie geen (gelijkgesteld) diploma SO heeft maar ouder is dan 18 jaar zijn er mogelijkheden.

Samenwerking Limburgse bedrijven en onderwijs in de lift

VKW en Unizo bevroegen in 2017 480 Limburgse bedrijven naar hun samenwerking met het onderwijs. Beide 'werelden' gaven mekaar verbeteradviezen.

Wegwijs in het secundair onderwijs

Dit filmpje maakt je wegwijs in de structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs.