Samenwerking Limburgse bedrijven en onderwijs in de lift

1+1=3… Puur rekenkundig klopt deze optelsom niet. In het geval van samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen, durven we stellen van wel.  Immers, de school en leerlingen ontdekken de echte praktijk en de onderneming krijgt toegang tot kennis, jonge talenten en potentieel nieuwe medewerkers. 

In 2017 voerden VKW en UNIZO een onderzoek bij 480 Limburgse bedrijven. 2/3 daarvan werkte op een of andere manier samen met scholen.  Bij productiebedrijven was dit zelfs 85%!   

85% van de bedrijven werkte samen met scholen in de vorm van stages, 45% in de vorm van medewerking aan eindwerken, geïntegreerde proeven, masterproeven of andere studieopdrachten, 35% in de vorm van bedrijfsbezoeken, 25% in de vorm van getuigenissen in de klas en 21% in de vorm van werkplekleren.  Bedrijfsstages door leerkrachten raakten met slechts 2% beduidend minder van de grond. 

Een vlottere invulling van vacatures (58%) en maatschappelijk engagement (57%) waren de belangrijkste beweegredenen voor bedrijven om met scholen in zee te gaan, gevolgd door contact houden met de jongere generaties (42%), het vinden van talenten (39%) en de kennisuitwisseling of het ontdekken van nieuwe inzichten (31%). 

Maar liefst 82% van de Limburgse bedrijven bleek tevreden over de samenwerking. Tegelijk gaf 94% van hen aan dat er nog heel wat kansen onderbenut blijven en er dus nog ONBENUT POTENTIEEL is om de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs naar een hoger niveau te tillen.  De bevraagde 480 bedrijven gaven hiervoor verbeterpunten aan voor het onderwijs, maar lieten ook niet na in eigen boezem te kijken.  De tabel hieronder geeft de 5 als belangrijkst aangehaalde verbeterpunten aan, in volgorde van belangrijkheid. 

Verbeterpunten voor bedrijven Verbeterpunten voor het onderwijs
1. Zelf meer initiatief nemen, openheid en zich etaleren (24%) 1. Stages verbeteren (21%)
2. Stages verbeteren (23%) 2. Actiever contact zoeken met de bedrijven (17%)
3. Meer projecten en stages aanbieden (16%) 3. Betere afstemming vraag profielen en aangeboden opleidingen (15%)
4. Meer directe afstemming en overleg (15%) 4. Meer praktijkgericht werken (9%)
5. Meer tijd voor vrij maken (5%) 5. Duidelijker info en communicatie (8%)

Concrete voorbeelden van de samenwerking tussen werkgeversorganisaties en onderwijs vind je in de artikels MEET THE YOUNGSTERS  en Platform Onderwijs-Ondernemen VOKA.

Deel dit artikel