Alles wat je aandacht geeft groeit. Bevindingen vanuit de positieve psychologie.

De ‘sterke punten’-benadering is een perspectief op ontwikkeling waarbij de focus niet zozeer ligt op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers, maar juist op het optimaliseren van hun talenten.

De positieve psychologie (Seligman & Csikszenmihalyi, 2000) kan gezien worden als een uitbreiding op de ‘traditionele’ psychologie, die vooral gericht is op het ontdekken en genezen van psychische problemen.  De positieve psychologie richt zich daarentegen op positieve ervaringen en eigenschappen. Deze beweging ontstond naar aanleiding van het grote verschil in de aandacht die er binnen de psychologie is voor het positieve en het negatieve. Er waren bijvoorbeeld heel veel onderzoeken naar ‘depressie’, en slechts enkele naar ‘geluk’: een onbalans die men de laatste jaren aan het rechttrekken is. Enkele onderzoekers hebben positieve psychologie vertaald naar de werkvloer.

Positive organizational scholarship (Cameron & Caza, 2004) richt zich op dynamieken die leiden tot uitzonderlijke prestaties voor individuen en organisaties, waar positive organizational behavior (Luthans, 2002) zich richt op specifieke sterkten, zoals hoop en optimisme, om prestaties te vergroten. Buckingham & Clifton (2001) hebben de term strength based development (‘sterke punten’-benadering) geïntroduceerd en met hun publicaties aandacht gegenereerd voor het werken met sterke punten. Binnen de onderzoeks- en adviesorganisatie Gallup is onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.  Het toepassen van de ‘sterke punten’-benadering leidt bij medewerkers tot het ervaren van meer positieve emoties. Deze leiden vervolgens tot positieve uitkomsten voor organisatie en medewerkers. Dit kan onderbouwd worden met enkele theorieën.

Volgens de broaden-and-build theorie (Fredrickson, 1998) leiden positieve emoties, zoals plezier of interesse, tot bredere cognitieve processen en acties die creativiteit, innovativiteit en extra-role behaviorkunnen versterken (Fredrickson, 1998; Cohn & Fredrickson, 2006). Met de happy-productive worker thesis (Staw, 1986; Cropanzano & Wright,2001) kan de link naar betere prestaties worden gelegd. Deze hypothese houdt in dat wanneer een medewerker veel positieve emoties ervaart, dit zal resulteren in een aantal motiverende mechanismen. Bijvoorbeeld doordat de medewerker optimistischer is en betere relaties zal opbouwen die leiden tot meer ondersteuning bij het werk (Staw et al., 1994).

De ‘sterke punten’-benadering is een perspectief op ontwikkeling waarbij de focus niet zozeer ligt op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers, maar juist op het optimaliseren van hun talenten. 

De Universiteit van Tilburg (Human Resource Studies) nam het initiatief om samen met zeven master-studenten een studie op te zetten rond dit thema. Adviseurs van Kessels & Smit benaderden hiertoe zeven organisaties voor deelname aan het onderzoek.
In het onderzoek stond de vraag centraal welke effecten de ‘sterke punten’-benadering heeft op de medewerker zelf en op de organisatie. Aan het onderzoek deden zeven organisaties mee, waaronder een adviesbureau, een overheidsinstelling, een zorginstelling, de stichting ROC, een telecombedrijf en een Nederlands en Belgisch trainingsbureau. De bevindingen uit het onderzoek vind je hier: Sterke Punten Werken – Tjepkema e.a.

Deel dit artikel