De mentor als evenwichtskunstenaar (onderzoek HIVA-KU Leuven)

Als een mentor erin slaagt om verschillende ballen in de lucht te houden én de onderneming de mentor hierin ondersteunt, kan er samen een mooi verhaal gecreëerd worden.  Zo luidt de conclusie van het onderzoek van het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA KU Leuven), waarbij een online-bevraging plaatsvond bij 938 mentoren en diepte-interviews met 40 leerlingen en trajectbegeleiders.  

Het gaat daarbij vooral om evenwicht tussen intensieve begeleiding en het geven van verantwoordelijkheid/autonomie, het vinden van het juiste kantelpunt tussen beide (dat bij elke leerling kan verschillen – het is maatwerk), ruimte geven om te kunnen experimenten en dus fouten toelaten, alsook een rol als vertrouwens- en tussenpersoon. 

Belangrijk is dat de mentor de ruimte krijgt om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren en zo een grotere impact ervaart (lees: voldoening heeft van zijn mentorschap).  Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat 1/5 van de mentoren problemen ervaart tijdens de rol als mentor. Voor meer dan 1/3 hiervan betrof het tijdsgebrek voor de eigen taken.  Lees hier meer over dit kwalitatieve onderzoek. 

Deel dit artikel