Wat betekenen werkplekleren en duaal leren in het hoger onderwijs?

Er is veel terminologische verwarring rond ‘werkplekleren’ en ‘duaal leren’ in Vlaanderen. Dit referentiekader rond werkplekleren is bedoeld om transparantie te creëren voor alle medewerkers en studenten van graduaats- en bacheloropleidingen van de UCLL, maar het kader brengt ook duidelijkheid aan andere relevante betrokkenen, zoals werkgevers die leerwerkplekken aanbieden. 

Het referentiekader is een uitwerking van de UCLL-visietekst rond werkplekleren die ontwikkeld werd op basis van de invoering van de graduaatsopleidingen, eerdere onderzoeksprojecten, literatuuronderzoek, decretale definities en bestaande prakijken. 

Meer lezen over de visie die UCLL uitwerkte over werkplekleren?

Download hier de volledige tekst.

Deel dit artikel