Wat is Leren en Werken?

Wat is Leren en Werken? Welke systemen bestaan er? Wat is de toekomst van Leren en Werken?

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Ondersteuning Alternerend Leren. Wat is het? Voor wie? Door wie?

Wegwijs in het secundair onderwijs

Dit filmpje maakt je wegwijs in de structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Leertijd bij Syntra vzw

Wat is het? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie.

Leren en Werken in DBSO

Wat is het? Voor wie? Door wie? Vorm en organisatie.