school

Bedrijfsbevraging sept.-okt.2022

In september en oktober 2022 stuurden we een poll naar bedrijven (Elk Talent Aan Boord vanuit Unizo en klanten van consultingbureau Itineris). We ontvingen 45 ingevulde vragenlijsten terug. Tezelfdertijd ontvingen we de resultaten van een bevraging die HASP-O Centrum voor Leren en Werken te Sint Truiden uitstuurde naar zijn bedrijfscontacten. Waar relevant werden de resultaten van beide bevragingen samengevoegd. 

Te vermijden valkuilen bij het aanstellen van een mentor

Bij het aanstellen van een mentor, ga je best niet over één nacht ijs. Naast voordelen, zijn er immers ook valkuilen. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Bevindingen vanuit de positieve psychologie.

De ‘sterke punten’-benadering is een perspectief op ontwikkeling waarbij de focus niet zozeer ligt op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers, maar juist op het optimaliseren van hun talenten.

De mentor als evenwichtskunstenaar (onderzoek HIVA-KU Leuven)

De mentor als evenwichtskunstenaar... een onderzoek van HIVA bij 40 leerlingen en trajectbegeleiders en 938 mentoren.